28 lipca br. Komisja Europejska wydała tzw. akt delegowany mający uprościć i zmodernizować unijny system prawa celnego w celu zwiększenia handlu transgranicznego oraz współpracy w sprawach celnych na poziomie unijnym.

Akt delegowany Komisji jest zwieńczeniem pracy Komisji nad reformą unijnego systemu celnego. W praktyce uzupełnia on postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę w październiku 2013 r., który z dniem 1 maja 2016 r. zastąpi obecnie obowiązujący Wspólnotowy Kodeks Celny.

Podstawowymi założeniami wprowadzenia Unijnego Kodeksu Celnego była likwidacja barier dla handlu przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i ochrony praw własności intelektualnej. Jego wejście w życie zostało odroczone w celu pozostawienia państwom członkowskim oraz Komisji Europejskiej dostatecznej ilości czasu na dostosowanie swoich regulacji.

Przez najbliższe 2-4 miesiące akt Komisji zostanie poddany kontroli ze strony Parlamentu Europejskiej i Rady, które mogą zgłosić swoje zastrzeżenia i uwagi. Tym samym akt Komisji powinien wejść w życie na kilka miesięcy przed ostatecznym terminem 1 maja 2016 r., tak aby podmioty zainteresowane, takie jak przedsiębiorcy zajmujący się handlem z państwami spoza Unii Europejskiej, miały okazję się z nim zapoznać i odpowiednio przygotować.

Więcej informacji na temat Unijnego Kodeksu Celnego można znaleźć tutaj.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *