Każdego roku Bank Światowy publikuje globalny raport Paying Taxes, oceniając systemy podatkowe wybranych krajów globu. Tegoroczny ranking uplasował polski system podatkowy na 121 miejscu (spośród 183 gospodarek świata), zaznaczając m.in., że uregulowanie należności fiskalnych zajmuje nam nie mniej niż 325 godzin w skali roku.
Powyższe wyniki odzwierciedlają często przytaczany pogląd o braku przejrzystości oraz nieprzyjazności polskiego systemu podatkowego, zaś poziom skomplikowania przepisów podatkowych oraz częste ich zmiany nie ułatwiają zadania polskim przedsiębiorcom.

Stąd zwróciliśmy się o opinie samych zainteresowanych – klientów kancelarii DZP skupionych zarówno w ramach dużych grup kapitałowych jak i w firmach rodzinnych, o udział w badaniu, którego celem była ocena funkcjonowania organów kontroli skarbowej w zakresie wydawania interpretacji, kontroli oraz postępowań podatkowych.

Wyniki ankiety odzwierciedla następujące podsumowanie:

  • zdecydowana większość ankietowanych korzysta z wniosku o interpretację przepisów podatkowych kilka razy w roku
  • około połowa ankietowanych powierza przygotowanie wniosku o interpretację zewnętrznym doradcom
  • interpretacje stanowią bardzo istotny element zarządzania ryzykiem podatkowym
  • zdecydowana większość ankietowanych uważa, że trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji jest stanowczo za długi
  • zdecydowana większość ankietowanych była, co najmniej kilkukrotnie kontrolowana po 1 maja 2004 r.
  • instrument w postaci pokontrolnej korekty deklaracji jest przydatny w relacjach z fiskusem
  • istotnymi czynnikami przemawiającymi za złożeniem pokontrolnej korekty deklaracji są: uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej oraz uniknięcie długotrwałego sporu z organami podatkowymi
  • zdecydowana większość ankietowanych w razie sporu podatkowego sięga po doradców zewnętrznych
  • zdecydowana większość ankietowanych aktywnie uczestniczy w postępowaniach podatkowych
  • zdecydowana większość ankietowanych w sporze podatkowym, jeżeli uważa, że ma rację „walczy, do końca bez względu na kwotę wymiaru”.

Komentarz
Wyniki ankiety dowodzą, że podatnicy są bardzo świadomi ryzyk podatkowych wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczy o tym duża liczba podatników zwracających się z wnioskami o wiążące interpretacje przepisów podatkowych, jak również częste zwracanie się do doradców zewnętrznych w sprawach związanych z interpretacjami oraz w razie sporu z fiskusem.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt, którzy zdecydowali się poświęcić czas na wypełnienie ankiety.

Artur Nowak

Artur Nowak
Radca Prawny, Partner

artur.nowak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *