W spółkach celowych koszty związane z inwestycją, w tym wydatki ponoszone na marketing, reklamę i zarządzanie procesem realizacji projektu obciążają wynik podatkowy dopiero w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży.

W wyroku z października br. WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że w przypadku spółki zawiązanej dla realizacji jednego, określonego celu (spółka deweloperska) zasadniczo wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika są bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów.

Stanowisko to wynika z faktu, że przy ocenie czy dany wydatek jest pośrednio czy bezpośrednio związany z osiąganymi przychodami należy uwzględnić specyfikę działalności podatnika.

Jeśli zatem podatnikiem jest spółka utworzona do realizacji jednego projektu trudno oczekiwać by ponoszone wydatki były związane z przychodami innymi, niż te które zostaną osiągnięte w związku z realizacją danej inwestycji.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *