Krajowa Informacja Skarbowa – podsumowanie 2017 roku

Krajowa Informacja Skarbowa („KIS”) opublikowała opracowanie dotyczące podsumowania swojej działalności za 2017 rok.

Dokument prezentuje szczegółowe informacje obrazujące działalność KIS w 2017 roku, w dwóch zasadniczych obszarach, tj.:

 • udzielania informacji podatkowej i celnej, w tym:
  • informacji telefonicznej;
  • informacji mailowa;
  • informacji czat;
 • wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z Informacją w 2017 roku Wydziały Obsługi Klienta KIS udzieliły 1 455 862 odpowiedzi na pytania telefoniczne zadane przez podatników. Warto zauważyć, że podatkiem, do którego podatnicy mieli największe wątpliwości, a tym samym zadawali najwięcej pytań był podatek VAT – liczba rozmów dotycząca tego podatku wyniosła aż 575 565.

Miernik z badania jakości informacji udzielanych na zapytania telefoniczne za cały 2017 rok wyniósł 95,06  % odpowiedzi  ocenionych  jako  prawidłowe  w odniesieniu do  liczby wszystkich ocenionych rozmów telefonicznych, nie wliczając do tego okresu marzec – maj.

W zakresie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w 2017 roku wpłynęło do KIS łącznie 29 599 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, w tym:

 • 17 021 (58%) w zakresie podatków pośrednich;
 • 12 578 (42%) w zakresie podatków bezpośrednich.

Sama liczba wydanych interpretacji była mniejsza i w 2017 r. wyniosła łącznie 25 718 indywidualnych interpretacji przepisów  prawa podatkowego.

Wydane w 2017 roku interpretacje indywidualne odnosiły się do:

 • podatków pośrednich – 14 129 (66%);
 • podatków bezpośrednich –11 589 (34%).

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na zapytania telefoniczne, wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego najczęściej dotyczyły podatku VAT, których liczba wyniosła łącznie 13 806 (stanowiło to aż 54% wszystkich wydanych w zeszłym roku interpretacji).

Odnosząc się zaś do najpopularniejszych zagadnień poruszanych we wnioskach o wydanie interpretacji prawa podatkowego, warto wskazać, że w odniesieniu do podatków bezpośrednich najczęściej poruszana tematyka dotyczyła m. in. opodatkowania kontraktów menedżerskich, pierwszego zasiedlenia czy też opodatkowania usług budowlanych w ramach „odwrotnego obciążenia”. Tymczasem w zakresie podatków bezpośrednich najczęściej poruszana tematyka dotyczyła przykładowo skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – rozumienia pojęcia „transakcji jednego rodzaju” oraz skutków podatkowych uczestnictwa w programach motywacyjnych.

Z danych przedstawionych przez KIS wynika, iż w 2017 r. w przypadku 9,05 % wszystkich wydanych rozstrzygnięć wniesione zostały środki odwoławcze (liczba złożonych spraw odwoławczych wyniosła 3091).

W 2017 r. do KIS wpłynęło 2350 orzeczeń z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, z czego w 45 % uchylono rozstrzygnięcia organu.

Z pełną treścią „Informacji z działalności Krajowej Informacji Skarbowej za 2017 rok” można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej KIS.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *