W kilku wydanych ostatnio indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego organy skarbowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.

Organ powołuje się na art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, według którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.
Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik pozostawi poczynione inwestycje w obcym środku trwałym w stanie kompletnym i w pełni przydatnym do użytku, nie będzie mógł zaliczyć niezamortyzowanej części tej inwestycji do kosztów uzyskania przychodów

Przedmiotowa kwestia może mieć w szczególności istotne znaczenie dla podmiotów, które dokonują modernizacji lokali i budynków do nich nienależących.

Karol Kołowski

Karol Kołowski


karol.kolowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *