Minister Finansów w dniu 27 maja 2013 r. wydał interpretację ogólną nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859 (dostępna tutaj) dotyczącą opodatkowania VAT nieodpłatnych świadczeń udzielanych pracownikom, a finansowanych przez przedsiębiorcę z ZFŚS, czyli z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Minister Finansów wskazał, że z uwagi na przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.) podmiot udzielający pracownikom nieodpłatnych świadczeń finansowanych, czy też współfinansowanych z ZFŚS, nie może być uznany za działającego w charakterze podatnika VAT.

Z uwagi na brak statusu podatnika w ww. zakresie, świadczenia udzielane przez pracodawcę nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Minister Finansów zastrzegł jednak, że nie dotyczy to przypadków, w których z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansowane są usługi samego pracodawcy (np. świadczenie przez pracodawcę usługi transportowej w związku z organizacją wycieczki na rzecz pracowników). W takiej sytuacji pracodawca występuje bowiem w charakterze podatnika, a zatem jego świadczenia podlegają opodatkowaniu.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *