Trybunał Konstytucyjny w dniu dzisiejszym w sprawie o sygn. akt P 49/13 orzekł o niezgodności art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw, z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.

Utrata mocy obowiązującej przepisu nastąpi z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat po rozprawie nie został jeszcze opublikowany (w chwili przygotowywania niniejszego wpisu).

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *