Dnia 1 stycznia 2011 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy o PIT regulujących zasady opodatkowania tzw. opcji menedżerskich.

Obecnie dochód pochodzący z objęcia akcji po preferencyjnej cenie, niższej niż ich wartość rynkowa, nie podlega opodatkowaniu do momentu sprzedaży akcji (opodatkowanie jest przesunięte do chwili ich zbycia). Dotyczy to jednak wyłącznie akcji pochodzących z nowej emisji. W odniesieniu do akcji zakupionych dotychczasowa praktyka organów podatkowych była niejednolita, choć w większości przypadków korzystna. W wyniku nowelizacji, obok akcji „objętych” zostaną wprost wskazane również akcje nabyte. Oznacza to, iż dzięki zmianie przepisów, odroczenie opodatkowania będzie miało na pewno również zastosowanie do akcji skupowanych na rynku.

Zostanie również wprowadzony przepis pozwalający na odroczenie opodatkowania dochodu z tytułu objęcia akcji spółek, których siedziba znajduje się na obszarze państw UE lub EOG.

Powyższe zmiany niosą jednak ze sobą pewne ryzyko. Dotychczas, pomimo braku szczegółowej regulacji, organy podatkowe akceptowały odroczenie opodatkowania obejmowanych akcji zarówno spółek europejskich jak i spoza Europy (np. amerykańskich). W sytuacji, gdy organy podatkowe uznają, iż zmiany, które wprowadza nowelizacja mają charakter doprecyzowujący, istnieje ryzyko, że zaczną kwestionować możliwość odroczenia opodatkowania dochodów z tytułu objęcia akcji spółek mających siedzibę poza Europą, jako niewyszczególnionych w przepisie.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *