Rechenstreifen von Taschenrechner

Wskazanie na paragonie nr NIP innego niż nabywcy uniemożliwia wystawienie faktury zawierającej prawidłowy NIP do takiego paragonu. Nie ma również możliwości wystawienia faktury z prawidłowym NIP nabywcy na rzecz nabywcy nieposiadającego paragonu, który podczas podawania NIP przy dokonywaniu transakcji wskaże numer inny niż swój – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

Stan faktyczny

W przedstawionym w interpretacji stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia stacji paliwowych. Nabywanie paliw na stacjach odbywa się bez bezpośredniego udziału sprzedającego, z wykorzystaniem automatu płatniczego (tankomatu) obsługiwanego samodzielnie przez klienta stacji. Jeden ze sposób przewidzianych przez procedurę dokumentowania transakcji fakturami polega na tym, że klient stacji podczas dokonywania płatności za paliwo wybiera w tankomacie opcję „paragon z NIP” i po podaniu NIP, na żądanie otrzyma z tankomatu wydruk paragonu zawierającego NIP. Klient może następnie przesłać paragon do wnioskodawcy celem wystawienia przez wnioskodawcę faktury do paragonu – transakcja rejestrowana jest w pamięci kasy fiskalnej, zaś wydruk paragonu następuje wyłącznie na żądanie klienta.

Pomimo jednak wyboru komendy inicjującej drukowanie paragonu, może wystąpić sytuacja, w której klient nie będzie dysponował paragonem, co będzie spowodowane np. błędem drukarki w tankomacie, zacięciem mechanicznym, czy problemem z łącznością z drukarką. Zdarza się, iż klienci stacji, którzy nie dysponują paragonem, mimo to występują z żądaniem wystawienia faktury.

Po wpisaniu i zatwierdzeniu swojego NIP w tankomacie klient nie ma możliwości ich poprawienia. Zatem w sytuacji, gdy klient pomyli się podczas podawania NIP otrzyma paragon z błędnym NIP. Klienci, którzy dokonując zakupu podali błędny NIP także występują do wnioskodawcy z żądaniem wystawienia faktury.

 

Pytania wnioskodawcy

  • Czy możliwe jest wystawienie faktury zawierającej prawidłowy NIP klienta, który podczas dokonywania zakupu podał błędny (inny, niż swój) NIP i taki NIP widnieje na paragonie, gdy np. klient deklaruje pomyłkę przy podawaniu NIP, a Spółka ma pewność, że nie została wystawiona faktura na ten inny, błędny NIP?
  • Jeśli odpowiedź na [powyższe pytanie] będzie twierdząca, czy [wnioskodawca] może wystawić fakturę zwierająca prawidłowy NIP klienta, w sytuacji, gdy nie ma on możliwości przedstawienia [wnioskodawcy] paragonu zawierającego NIP, a podczas podawania NIP przy dokonywaniu transakcji klient podał numer inny, niż prawidłowy, a jednocześnie nie ma wątpliwości, że [wnioskodawca] nie wystawił faktury zawierającej ten inny, błędny numer NIP?

 

Stanowisko organu

Organ uznał stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę w zakresie powyżej wskazanych pytań za nieprawidłowe, stwierdzając tym samym iż w przypadku gdy na paragonie zostanie wskazany NIP inny niż NIP nabywcy to wnioskodawca nie będzie uprawniony do wystawienia faktury zawierającej prawidłowy NIP do takiego paragonu.

Wnioskodawca nie będzie mógł również wystawić faktury z prawidłowym NIP nabywcy na rzecz nabywcy nieposiadającego paragonu, który podczas podawania NIP przy dokonywaniu transakcji wskaże numer inny niż swój.

Organ wskazał, iż podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. Jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Nabywca w momencie realizowania zakupów dokonuje ich kwalifikacji jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym bowiem momencie określa czy dokonuje zakupów działając w charakterze podatnika.

Zatem w przypadku gdy na paragonie zostanie wskazany NIP inny niż NIP nabywcy nie będzie możliwości zidentyfikowania nabywcy i tym samym wystawienia faktury, bowiem paragony fiskalne nie zawierają żadnych innych danych pozwalających zidentyfikować nabywcę.

 

Powyższa interpretacja podatkowa wpisuje się w restrykcyjne podejście organów podatkowych do zagadnienia wystawiania faktur do paragonów, potwierdzając, iż w przypadku braku NIP lub nieprawidłowego NIP nabywcy na paragonie sprzedawca nie powinien wystawić faktury.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *