Uczestnicy badań klinicznych nie będą płacić podatku od zwrotu kosztów podróży do ośrodków klinicznych.

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych zwrot pacjentom kosztów przejazdu na badania kliniczne prowadzone przez firmy farmaceutyczne należy traktować tak samo, jak diety i inne należności za czas podróży osób niebędących pracownikami. Stanowisko to zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. IPPB2/415-27/13-4/AK, z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. IPPB2/415-74/13-2/MK oraz z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. IPPB2/415-340/13-6/MK.

Powyższe oznacza, że koszt dojazdu uczestników na badania kliniczne ponoszony ostatecznie przez ich organizatora stanowi przychód tych uczestników objęty zwolnieniem przedmiotowym z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach. Z ww. zwolnienia można skorzystać, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. firma farmaceutyczna dokonała zwrotu kosztów dojazdu pacjentów na badania kliniczne w celu osiągnięcia przychodu, a uczestnik badań wydatków na przejazd nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodu. W komentowanej sytuacji ważne jest również, aby wydatki za przejazd były prawidłowo udokumentowane rachunkami lub fakturami.

Co ważne, jeśli nawet uczestnicy badań klinicznych przekroczą wskazane w ustawie limity zwolnienia to ze względu na bezwarunkową ochronę danych osobowych uczestników badań klinicznych wynikającą z prawa farmaceutycznego Spółka zawierająca umowy z badaczami nie będzie zobowiązana do przygotowania PIT – 8C .

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *