Przedsiębiorca, który nabył pojazd specjalny w postaci bankowozu jest uprawniony do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego przy jego zakupie oraz paliwa do tego samochodu.
Prawo podatnika do odliczenia całości VAT potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. III SA/Wa 3188/12.

Pozytywny wyrok wydany został w sprawie dotyczącej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Podatnik będący adwokatem w związku z prowadzeniem własnej kancelarii prawnej podpisał umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, spełniającego techniczne wymogi dla pojazdu specjalnego w postaci bankowozu typu C. Pojazd ten wykorzystywany był w działalności gospodarczej adwokata m.in. do przewozu wynagrodzenia oraz dokumentów (akt) związanych z prowadzonymi sprawami klientów. Podatnik wskazał, iż w jego ocenie jest uprawniony do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego przy zakupie przedmiotowego bankowozu oraz paliwa do tego samochodu. W uzasadnieniu swojego stanowiska podatnik wskazał, iż bankowóz jako pojazd specjalny nie podlega ograniczeniom w odliczaniu VAT wynikającym z przepisu art. 3 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.). Ograniczenie to w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej wynosi 60% podatku VAT, nie więcej niż 6.000,00 zł.
Minister Finansów uznał jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe, wskazując, iż w przypadku prowadzenia kancelarii i świadczenia usług prawnych bankowóz nie jest niezbędny, gdyż działalność adwokata nie wiąże się z przewozem gotówki. Podatnik będzie zatem uprawniony jedynie do odliczenia 60% podatku VAT od nabycia samochodu, nie więcej niż 6.000,00 zł, przy jednoczesnym braku prawa do odliczenia VAT od paliwa.

Podatnik wniósł skargę na negatywną interpretację do sądu administracyjnego. WSA w Warszawie podzielił stanowisko przedsiębiorcy. Sąd nie miał wątpliwości, iż obowiązujące obecnie ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT od nabywanych samochodów osobowych i paliwa do nich nie dotyczą pojazdów specjalnych, w tym bankowozu typu C. Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, iż przepisy regulujące ograniczenia w prawie do odliczenia VAT nie odwołują się do rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika, ale dotyczą wyłączenie samochodów. Skoro zatem podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, spełniającego warunki techniczne do uznania go za bankowóz typu C, to będzie uprawniony do odliczenia całości kwoty VAT z rat leasingowych oraz od paliwa do bankowozu.

Powołany wyrok jest już drugim pozytywnym rozstrzygnięciem warszawskiego sądu administracyjnego w przedmiocie prawa do odliczenia VAT od bankowozu (zob. wyrok z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. III SA/Wa 2016/12). Jednakże w obrocie występują również wyroki negatywne dla podatników – wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 r., sygn. I SA/Bd 733/12, wyrok WSA w Opolu z dnia 24 października 2012 r., sygn. I SA/Op 305/12.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *