Extremely close up view of Poland currency

Szykują się kolejne zmiany dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów stosowanych przez pracowników twórców.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) od 1 stycznia 2018 r. zniosła możliwość rozpoznawania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez wszystkich twórców i artystów, ograniczając ten przywilej do zawodów/działalności enumeratywnie wskazanych w ustawie. Od 1 stycznia 2018 roku wyłącznie osiągnięcie przychodów ze źródeł określonych w ustawie daje prawo do skorzystania z tej preferencji.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie uregulowaniami podwyższone koszty będzie można stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z pracy:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Dla osób uzyskujących przychody ze źródeł, o których mowa powyżej, ustawodawca przewidział podwojenie obowiązującego do końca 2017 r. górnego limitu autorskich kosztów uzyskania przychodu z 42 764,00 zł do 85 528,00 zł.

W przypadku natomiast powstania przychodu z innych źródeł niż wymienione w ustawie o PIT (przykładowo przychodów otrzymywanych z tytułu działalności prawniczej, doradczej, czy też z tytułu wykonywanych tłumaczeń) nie można rozpoznać 50% kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Obecnie ustawodawca szykuje kolejne zmiany w przedmiotowym zakresie. Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2018 r. zdecydowano o skierowaniu do Sejmu kolejnej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Ulga podatkowa dla twórców będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach:

  • inżynierii budowlanej,
  • tłumaczeń,
  • gier komputerowych,
  • działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

Według założeń znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

W dniu 27 lutego projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *