Fund.

Ministerstwo Finansów (MF) na oficjalnej stronie internetowej opublikowało zasady udzielania ulg podatkowych w związku z epidemią koronawirusa.

 

Z wpisu wynika, iż MF przekazało dyrektorom Izb Administracji Skarbowej wytyczne dotyczące udzielania ulg podatkowych.

 

Jak wskazało MF jednym z pierwszych działań wprowadzanych w związku z epidemią koronawirusa, jest możliwość wnioskowania przez firmy o przyznanie ulg podatkowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych.

 

Podatnicy mają możliwość zawnioskowania do organów administracji skarbowej o przyznanie tzw. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej i odsetek).

 

Z zasad udzielania ulg podatkowych, opublikowanych przez MF wynika, iż:

 • przesłanka koronawirusa może, co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.,
 • jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów organ podatkowy nie bada jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku,
 • jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady opisane powyżej,
 • jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 r. należy działać jak wyżej, pod warunkiem, że podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.),
 • przypadki wskazane powyżej, organy podatkowe mają załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego – MF zwróciło uwagę na obowiązek kierowania się przez organ zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej,
 • jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej,
 • wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. mogą być rozpoznawane w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych,
 • wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020r. podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej),
 • wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

 

Co więcej, MF wskazało, iż wnioski ulgowe, ale również zwroty podatków, szczególnie zwroty VAT czy zwalnianie rachunków split payment, są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zwroty i nadpłaty podatków powstałe przed dniem powstania zaległości podatkowych, nie będą zaliczane na poczet odraczanych lub rozkładanych na raty zaległości podatkowych. Będą zwracane bezpośrednio, chyba że z innym wnioskiem wystąpi podatnik.

 

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne przedstawione przez MF dotyczące ulg podatkowych, które stanowią realną pomoc dla podatników podczas trwającej epidemii, pozostaje mieć nadzieję, iż organy podatkowe przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie danej ulgi podatkowej, będą się do nich stosować.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

komentarze 2

 1. Czy to oznacza, że wniosek o odroczenie podatku (gdzie kwota odroczenia przekroczy 200 tyś EUR), może być uznany za pomoc de minimis?

 2. Witam.
  Przeczytałem z wielkim zaciekawieniem, i muszę przyznać iż przyda mi się wiedza zawarta w powyższym wpisie, dziękuję.

  Pozdrawiam
  Tomek Bytom

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *