Extremely close up view of Poland currency

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości opracowuje projekt ustawy, która ma na celu usprawnienie procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie rozwiązań poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane zmiany będą mieć zastosowanie między innymi w zakresie ustaw podatkowych.

Uproszczenia dla przedsiębiorców w obrębie zagadnień podatkowych koncentrują się m.in. na:

  • ujednoliceniu wzorów wszystkich formularzy w zakresie podatków lokalnych;
  • podwyższeniu progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro;
  • wprowadzeniu możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;
  • wprowadzeniu możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł;
  • wprowadzeniu zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;
  • wprowadzeniu obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi;
  • skróceniu terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi” w podatku VAT, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika;
  • zmniejszeniu o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

Proponowane zmiany mają w znacznym stopniu ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce oraz przynieść wymierne oszczędności dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. „Szacujemy, że w ciągu 10 lat obowiązywania tej ustawy w kieszeniach przedsiębiorców zostanie co najmniej 3,8 mld zł” – poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki (zgodnie z informacją zamieszczoną na portalu internetowym Ministerstwa Rozwoju).

Zgodnie z zapowiedziami większość rozwiązań miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Według projektu zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zaczną obowiązywać 1 czerwca 2018 r., natomiast w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym wejdą w życie 1 lipca 2018 r.

Obecnie, tj. zgodnie ze stanem na dzień 23 października 2017 r. projekt jest na etapie opiniowania. Odnośnik do pełnej treści projektu ustawy.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *