Od 1 stycznia 2011 r. wzrosła wysokość maksymalnej grzywny za wykroczenie podatkowe nałożonej mandatem. Najwyższa kara grzywny nałożona mandatem karnym wzrosła do 2.772 zł.

Najczęściej spotykaną karą wymierzaną przez urząd skarbowy w przypadku większości mniejszych przewinień podatkowych jest grzywna, nakładana w postępowaniu mandatowym. Ma ono jednak zastosowanie wyłącznie do wykroczeń skarbowych, a więc czynów, w których kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku nie przekracza określonego ustawowo progu (od 1 stycznia 2011 r. – 6.930 zł). Wykroczenie stanowią m.in.: uchylanie się od opodatkowania, nieskładnie w terminie właściwemu organowi deklaracji lub oświadczeń, nieujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania.

Ze względu na fakt, iż wspomniany wyżej ustawowy próg, pozwalający na określenie czy czyn stanowi wykroczenie czy przestępstwo, jest również uzależniony od wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia (stanowi jego pięciokrotność), od nowego roku wzrośnie on w stosunku do zeszłego roku o ponad 300 zł.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *