Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. I SA/Wa 1308/10 stwierdził, iż przepisy Ordynacji podatkowej są jednoznaczne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż organ wydając zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bazuje na aktualnych informacjach i nie może upatrywać przesłanki do odmowy wydania zaświadczenia w przyszłych wynikach toczącego się dwuinstancyjnego postępowania.

WSA zwrócił w uzasadnieniu wyroku uwagę, iż postępowanie związane z wydaniem zaświadczenia jest postępowaniem uproszczonym i w znacznej mierze odformalizowanym
, co znajduje wyraz w tym, że wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach polega na potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego na podstawie prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Co jednak najistotniejsze, nie jest to postępowanie, w ramach którego dokonuje się rozstrzygnięć o zaleganiu lub nie w podatkach. Zaświadczenie wydane w tym trybie jedynie potwierdza to, co wynika z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji, zapisów, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego dyspozycji.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *