Dokumente, Schriftstücke und Akten im Ordner

6 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej:

  • przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych),
  • podatnikami będą sprzedawcy detaliczni (tj. osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne dokonujące sprzedaży detalicznej),
  • podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł (kwota wolna od opodatkowania wyniesie zatem 17 mln zł miesięcznie) – przy czym przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT,
  • obowiązek podatkowy powstanie z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczył będzie przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca,
  • podatek będzie miał charakter progresywny – wprowadzone zostaną dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Co istotne przyjęta przez Sejm ustawa – w przeciwieństwie do poprzedniego projektu – nie przewiduje opodatkowania sprzedaży przez internet, ani nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych ani w ramach franczyzy.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej na obecnym etapie legislacyjnym trafi do Senatu.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *