Łukasz Górzny

Radca Prawny, Senior Associate

+48 660 440 349

lukasz.gorzny@dzp.pl

Nazywam się Łukasz Górzny i jestem radcą prawnym, specjalistą od prawa HR. Wspieram przedsiębiorców i specjalistów z zakresu HR oraz People&Culture. W swojej pracy kieruję się wartościami opartymi na różnorodności i inkluzywności (Diversity and Inclusion).


Na co dzień pracuję na sześć sposobów:

> Doradzam w sprawach bieżących, udzielając porad prawnych i tworząc opinie prawne oraz memoranda praktyczne,
> Doradzam projektowo, tworząc tailor-made pracowniczą dokumentację wewnętrzną (regulaminy, benefity, programy opcyjnie, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy związane z nietypowymi formami zatrudnienia, a także, non-compete i NDA),
> Doradzam przy transakcjach, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz w projektach restrukturyzacyjnych, badam podmioty w ramach due diligence i VDD oraz tworzę struktury zatrudnienia top managementu,
> Wspieram pracodawców i pracowników przy zatrudnieniu obcokrajowców w Polsce i w UE oraz przy delegowaniu za granicę,
> Prowadzę spory na rzecz i z pracownikami, z ZUS, PIP i WUP, mediuję i negocjuję, m.in. ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników,
> Szkolę, prowadzę warsztaty i Webinary oraz piszę dla Rzeczpospolitej.

W ostatnim czasie wdrażam i edukuję pracodawców w sprawach związanych z work-life balance, a także rozpowszechniam wiedzę o jawności wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

Roszczenia związków zawodowych dotyczące funduszu socjalnego

Roszczenia związków zawodowych dotyczące funduszu socjalnego

Wraz z końcem maja br. upłynął termin na dokonanie przez pracodawców wpłaty pierwszej raty na fundusze socjalne. Przy tej okazji warto przypomnieć, że tylko związkom zawodowym ustawodawca przyznał prawo do występowania z roszczeniami do sądu pracy dotyczącymi ZFŚS. Jakimi? O tym w dzisiejszym wpisie.

AI a prawo pracy

AI a prawo pracy

Rozwiązania wspierane sztuczną inteligencją w codziennym użytku, także w pracy, stają się rzeczywistością. Aby odpowiedzieć wyzwaniom, jakie sztuczna inteligencja za sobą niesie, w UE już kilka lat temu zaczęto prace na kompleksową regulacją prawną. Dziś są one na ukończeniu i w niedługim czasie należy oczekiwać finalnego kształtu nowych przepisów. Czego […]

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 1. Upoważnienie, długość trwania kontroli i jej przebieg

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 1. Upoważnienie, długość trwania kontroli i jej przebieg

W październikowym cyklu o kontrolach ZUS dziś odsłona druga – omówienie dalszych kwestii formalnych i opis przebiegu kontroli. Upoważnienie i legitymacja Datą rozpoczęcia kontroli jest dzień, w którym inspektor kontroli ZUS doręcza płatnikowi składek bądź wyznaczonej przez niego osobie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Wtedy także, inspektor kontroli ZUS zobowiązany jest […]

HR cynk | Powrót przedcovidowej rzeczywistości

HR cynk | Powrót przedcovidowej rzeczywistości

Z dniem 1 lipca br. uchylony zostaje stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. W związku z tym, przestaje obowiązywać wiele przepisów tarczy antykryzysowej, które rezonowały także w stosunkach pracy. Poniżej skrót najistotniejszych zmian, w tym powrotu do obowiązków sprzed ery COVID-19. Badania okresowe – w okresie nie dłuższym niż 180 dni od […]

PPK z DZP. Harmonogram wdrażania PPK. Zawarcie porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej | #5 #PPKzDZP

PPK z DZP. Harmonogram wdrażania PPK. Zawarcie porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej | #5 #PPKzDZP

Najwięksi pracodawcy mają czas do 25 września 2019 roku na zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych dotyczącego wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Obowiązek ten ma charakter konsultacyjny, zaś nieosiągnięcie porozumienia w terminie uprawnia do samodzielnego wyboru instytucji finansowej. Nie oznacza […]

PPK z DZP. Harmonogram wdrażania planów dla największych pracowdawców | #1 #PPKzDZP

PPK z DZP. Harmonogram wdrażania planów dla największych pracowdawców | #1 #PPKzDZP

Dla największych pracodawców 2019 rok upłynie pod znakiem przygotowań do utworzenia i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych („PPK”). Obsługa PPK będzie się wiązać z koniecznością zawarcia nieznanych dotychczas umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, poznaniem, których zatrudnionych objąć programem oraz świadomością odpowiedzialności karnej grożącej za niewdrożenie programu. *** Ten artykuł […]

Monitor zmian w prawie – cudzoziemcy w projekcie ustawy o rynku pracy

Monitor zmian w prawie – cudzoziemcy w projekcie ustawy o rynku pracy

Prace nad projektem ustawy o rynku pracy, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 czerwca 2018 roku, toczyły się w raczej spokojnej atmosferze. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, projekt ma jedynie uporządkować kwestie uregulowane dotychczas przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i […]