Wojciech Kwiatkowski

Nowa ustawa kominowa

Nowa ustawa kominowa

9 września b.r. wchodzi w życie nowa ustawa kominowa. Wprowadza ona szereg zmian w zasadach wynagradzania członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, w których swój udział kapitałowy posiada Skarb Państwa.

Historii o ryczałtach ciąg dalszy

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy dwukrotnie zabrał głos w sprawach o ryczałty za nocleg w podróży służbowej zawodowych kierowców. Wyroki z 14 sierpnia (sygn. II PK 241/14) oraz 15 września (sygn. II PK 248/14) niewątpliwie przynoszą dobre wieści dla pracodawców.

Nagła zmiana organizacji pracy

Choć największe upały w tym roku już (podobno) za nami, to przypomniały one o praktycznym problemie, z którym mierzy się biznes – konieczności nagłej, wymuszonej niezależnymi od firmy okolicznościami zmiany organizacji pracy. Dopiero co mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w dostawie prądu dla przedsiębiorstw, które zmuszały firmy do ekspresowej zmiany harmonogramu pracy, np. przejścia na pracę w nocy, czy też na system zmianowy. W wielu wypadkach pracodawcy musieli iść na skróty. A to z tego powodu, że prawo pracy nie reguluje wprost kwestii zmiany rozkładu czasu pracy.