GPW przyjęła standardy compliance dla spółek giełdowych

8 października 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła „Standardy w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać system zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz system ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.”. Standardy czekają obecnie na przyjęcie przez Radę Nadzorczą GPW.

Uchwała zawiera zestaw wytycznych adresowanych do polskich spółek giełdowych. GPW zachęca spółki do wdrożenia ustandaryzowanych wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych w kilkunastu obszarach, w tym m.in. do przyjęcia kodeksu antykorupcyjnego, wyznaczenia funkcji compliance officera, opracowania specjalnych klauzul umownych, czy wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing).

Celem „Standardów” jest zapewnienie przestrzegania przez spółki giełdowe obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, upowszechnianie idei compliance oraz propagowanie najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej. Wprowadzone w spółkach systemy zarządzania zgodnością mają służyć skutecznej identyfikacji ryzyka naruszeń i określać procesy zarządzania tym ryzykiem wewnątrz organizacji.

Standardy zostały opracowane przez działający przy GPW Komitet ds. Compliance, w którym funkcję sekretarza pełni dr Anna Partyka-Opiela, lider Zespołu Compliance Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Adwokat, Senior Associate

anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *