Antykorupcja

Zjawisko korupcji w refundacji leków

Zjawisko korupcji w refundacji leków

W 2012 roku w związku z wejściem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1536 ze zm.) pojawiło się nowe przestępstwo o charakterze korupcyjnym. Spróbujemy wyjaśnić na czym ono polega i jaka jest jego skala na podstawie zgromadzonych i opublikowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych w Mapie korupcji.

Przetargi publiczne pod lupą organów ścigania

Przetargi publiczne pod lupą organów ścigania

Jedną z odmian korupcji jest przestępstwo uregulowane w art. 305 Kodeksu karnego, czyli zakłócanie przetargu publicznego. Skuteczność walki z korupcją jest rokrocznie wskazywana w przygotowywanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne raporcie Mapa korupcji. Jak przedstawia się sytuacja rejestrowania przestępstw zakłócania przetargu i dlaczego jest ona na takim poziomie?

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach  – zmiany w ustawie o rachunkowości

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach – zmiany w ustawie o rachunkowości

W nowych przepisach o rachunkowości pojawi się obowiązek ujawniania w sprawozdaniach (od 1 stycznia 2017 r.) dodatkowych informacji niefinansowych. Podmioty z katalogu dużych jednostek zaufania publicznego, będą musiały podawać informacje dotyczące stosowania polityk w odniesieniu m.in. do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu.