CERTYFIKOWALNA NORMA ISO DLA SYSTEMU COMPLIANCE

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała od dawna wyczekiwaną normę ISO 37301:2021 wyznaczającą nowy światowy standard dla systemów zarządzania zgodnością (CMS). Zastępuje ona regulację ISO 19600:2014  i w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, jako norma typu A, podlega certyfikacji.

ISO 37301:2021 określa wymagania i zawiera wytyczne dotyczące ustanowienia, rozwijania, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania zgodnością w organizacji. Ma ona zastosowanie do każdego typu organizacji niezależenie od jej wielkości i obszaru w jakim działa. Normę tę mogą stosować podmioty należące zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego, a także organizacje non-profit.

Norma 37301:2021, inaczej niż 19600:2014, zawiera prócz wymogów stawianych CMS praktyczne wskazówki dotyczące ich realizacji. Odpowiada ona też standardom, jakie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wyznacza dla wszelkich pozostałych systemów zarządzania w organizacjach.

Chcąc zapewnić sobie pewność, że ich system compliance będzie odpowiadał globalnemu benchmarkowi, organizacje nieposiadające dotąd CMS powinny budować go już w oparciu o normę ISO 37301:2021. Podmioty, które wdrożyły systemy zarządzania zgodnością przed wejściem normy w życie, mogą dokonać przeglądu stosowanych rozwiązań i dopasować je do nowo powstałych wymagań.

Stosowanie się do standardów takich jak normy ISO w ramach budowania wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom może stanowić silny argument należytej staranności kadry zarządzającej oraz wyraz nowoczesnego i odpowiedzialnego stylu zarządzania organizacją, przy budowaniu etycznej i transparentnej kultury organizacyjnej.

 

 

 

Julia Besz

Julia Besz
Prawnik, Associate

julia.besz@dzp.pl

Barbara Lorenz

Barbara Lorenz


barbara.lorenz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *