Dyrektywa whistleblowingowa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Jak wynika z treści Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. prace nad implementacją unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów przekazano do resortu rozwoju, pracy i technologii.

Na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej jako: Dyrektywa) Państwa Członkowskie UE mają czas do 17 grudnia 2021 r. Dotychczas Polska nie opublikowała jeszcze żadnych oficjalnych informacji o rozpoczęciu prac. Proces implementacji Dyrektywy rozpoczęło już 15 z obowiązanych 27 krajów Unii Europejskiej.

W niedawno opublikowanym Zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii potwierdzone zostały doniesienia, że prace nad wdrożeniem Dyrektywy do krajowego porządku prawnego przejmie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Taka decyzja jest jednak dużym zaskoczeniem, ponieważ dotychczas przewidywano, że prym nad wdrożeniem założeń Dyrektywy w Polsce obejmie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyznaczony resort dokona m.in. oceny skutków społeczno-gospodarczych implementacji Dyrektywy do porządku krajowego, opracuje projekt ustawy, przeprowadzi konsultacje publiczne oraz wniesie projekt do rozpatrzenia przez właściwe komitety Rady Ministrów.

Środowisko prawnicze przewiduje, czy przekazanie prac nad implementacją Dyrektywy w ręce resortu rozwoju, pracy i technologii oznacza odejście od implementacji Dyrektywy na gruncie niechlubnej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Można więc spodziewać się opracowania przez resort nowej, dedykowanej ustawy o sygnalistach.

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *