Analyzing ECG of patient in the hospital ward

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w niedzielę 8 marca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, której celem jest zminimalizowanie szans na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Prawdopodobnie nie będą to jedyne działania władz publicznych w tej sprawie. Możliwość wpływania na prawa i obowiązki przedsiębiorców mają także wojewodowie czy władze samorządu terytorialnego.

 

Jak pokazują wydarzenia minionych dni, wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stoją jednak nie tylko przed rządem, administracją publiczną i służbami porządkowymi, ale też przed zwykłymi obywatelami – a co za tym idzie – prywatnymi firmami. Dlatego również przedsiębiorcy podejmują wiele czynności zmierzających do ograniczenia epidemii – działanie te są podyktowane nie tylko troską o zachowanie ciągłości funkcjonowania organizacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników i całego społeczeństwa. Okazuje się bowiem, że w obliczu braku szczepionek i lekarstw zwalczających dotykającą nas epidemię, to głównie od nas samych zależy czy będziemy w stanie skutecznie ograniczać jej rozprzestrzenianie się.

 

Crisis managment to obszar działalności firm wchodzący w zakres tematyki, którą obejmuje i zajmuje się compliance. Różne podejścia firm do wyzwań związanych z zarządzaniem kryzysowym pokazują, że nie wszyscy jesteśmy gotowi na szybkie i efektywne reagowanie. Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych przez organizacje działań oraz zapewnić firmie i jej pracownikom maksymalne bezpieczeństwo, pozostając jednocześnie w zgodzie z przepisami prawa, warto rozważyć tworzenie specjalnych procedur zarządzania kryzysowego określających zasady postępowania w organizacji w tych nadzwyczajnych okolicznościach. Procedury takie regulować mogą m.in.:

 

  • Ustalenie zasad bezpieczeństwa wewnątrz organizacji;
  • Określenie zasad współpracy organizacji z organami administracji publicznej;
  • Prowadzenie właściwej komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji z kontrahentami;
  • Zasady prawidłowej reakcji na informacje kryzysowe wewnątrz organizacji.

 

Należy przy tym pamiętać, że zadaniem compliance powinna być nie tylko identyfikacja i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, ale też wyciągnięcie wniosków i zminimalizowanie konsekwencji analogicznych ryzyk związanych z zaistniałymi wydarzeniami w przyszłości. Procedura taka powinna zatem być na tyle uniwersalna, by umożliwiać efektywne, sprawne i zgodne z prawem reagowanie na sytuacje kryzysowe o różnym podłożu. Być może wtedy koronawirus nie tylko uprzykrzy nam życie, ale też czegoś nas nauczy.

Julia Besz

Julia Besz


julia.besz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *