Głos DZP w debacie o korupcji w Polsce

21 kwietnia 2021 roku odbyła się także organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer debata na temat korupcji oraz jej przeciwdziałania. Debata łączyła ze sobą głosy prawników pracujących w kancelariach prawniczych oraz prawników in-house. Jedną z prelegentek była dr Anna Partyka-Opiela, szefowa działu Compliance DZP. Debata dotyczyła obecnych regulacji antykorupcyjnych w Polsce, podejścia ustawodawcy do kwestii korupcji oraz stanowiła platformę do przedyskutowania sugerowanych kierunków rozwoju polityki antykorupcyjnej na szczeblu krajowym oraz w ramach organizacji.

Konkluzją debaty była konieczność zwracania większej uwagi na prewencję antykorupcyjną zamiast zwiększania wysokości kar oraz uprawnień poszczególnych służb, co ma miejsce obecnie oraz planowane jest w przyszłych działaniach legislacyjnych. Organizacje chcąc zabezpieczyć się przed występowaniem korupcji powinny zidentyfikować ryzyka korupcyjne oraz wprowadzić odpowiednie procedury przeciwdziałania jej, w tym także poprzez opieranie procesów na gotowych wytycznych, takich jak normy ISO dotyczące zarządzania systemem compliance, a także przeciwdziałania korupcji.

Wprowadzenie procedur antykorupcyjnych powinno też dla swojej skuteczności powinno przebiegać w odpowiedni sposób – należy korzystać z języka zrozumiałego dla odbiorców, aby zapewnić zrozumienie przez nich wymagań jakie stawia organizacja, a w promowanie etycznych zachowań powinna być zaangażowana kadra zarządzająca.

Przeprowadzenie debaty na temat korupcji oraz sposobów jej przeciwdziałania wskazuje, że compliance staje się tematem coraz bardziej gorącym i aktualnym.  Jego wdrożenie jest pożądaną przez kontrahentów dobrą praktyką, ale także coraz częściej staje się już wymogiem regulacyjnym, przez co obecnie nie można już obok tego pojęcia przechodzić obojętnie.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Jakub Dydak

Jakub Dydak
Legal Assistant

jakub.dydak@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *