Informacje na temat postępów w pracach nad ustawą o sygnalistach

Doniesienia w sprawie prac nad implementacją Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („dyrektywa o sygnalistach”), które docierają od ustawodawcy są bardzo rzadkie i lakoniczne. Ostatnia aktualizacja miała miejsce podczas gdy opublikowano informację o powierzeniu prac nad ustawą wdrażającą dyrektywę ministrowi właściwemu ds. pracy, wobec czego Fundacja Batorego skierowała wnioski o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie. Uboga ilość informacji z otoczenia rządowego kontrastuje z coraz większym zainteresowaniem tematyką compliance w ramach biznesu, wobec czego odpowiedzi przesłane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stanowi cenne źródło wiedzy.

Fundacja Batorego poinformowała, iż otrzymała odpowiedzi na pisma adresowane do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej. Fundacja pytała o postępy prac nad ustawą wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywę o sygnalistach. Jak poinformowało Ministerstwo obecnie toczą się w tym resorcie, w ramach Departamentu Prawnego, prace nad przygotowaniem ustawy dedykowanej ochronie sygnalistów.

Na chwilę obecną odbyły się dwa spotkania grupy eksperckiej Komisji Europejskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa i przygotowywany jest wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Opublikowanie projektu ustawy i poddanie go konsultacjom publicznym planowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Julia Besz

Julia Besz
Prawnik, Associate

julia.besz@dzp.pl

Jakub Dydak

Jakub Dydak
Prawnik, Associate

jakub.dydak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *