Safety amber light

Do listy państw nagradzających sygnalistów za ich działania, takich jak USA, Kanada czy Korea Południowa, dołączyło właśnie kolejne państwo. Które ?

1. Które państwo będzie nagradzać sygnalistów?

Według informacji przekazanych przez wiceszefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na Ukrainie powstają przepisy, które będą umożliwiały nagradzanie osób, które ujawniają korupcję. Przepisy te nie ograniczą się jednak jedynie do nagród finansowych – będą one miały również na celu odpowiednią ochronę tożsamości takich osób.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, sygnaliści będą otrzymywać 10% wartości odzyskanych przez państwo środków lub 10% od wartości przekazanej korzyści. Projekt ustawy ma trafić do ukraińskiego parlamentu pod koniec sierpnia.

Działanie to może pozytywnie wpłynąć na pozycję Ukrainy w Indeksie Percepcji Korupcji, która w ostatnim notowaniu uzyskała 32 punkty i zajęła 120. miejsce [1].

2. Dlaczego warto nagradzać sygnalistów?

Zgodnie z raportem Transparency International, nagradzanie sygnalistów niesie za sobą wiele pozytywnych konsekwencji [2]. Należą do nich m.in.:

  • Zwiększenie świadomości w zakresie możliwości korzystania z systemów whistleblowingowych, a co za tym idzie, zwiększenie liczby wykrytych w ten sposób naruszeń;
  • Zmniejszenie kosztów wykrywania naruszeń – systemy whistleblowingowe są bowiem tańsze w utrzymaniu niż prowadzenie skomplikowanych postępowań;
  • Wzrost znaczenia systemów compliance wewnątrz organizacji.

Nie da się zatem ukryć, iż światowe tendencje wskazują na coraz silniejszą pozycję sygnalistów i coraz więcej państw decyduje się na wprowadzanie do swoich systemów prawnych rozwiązań zmierzających do zwiększenia liczby dokonywanych zgłoszeń.

Tymczasem w Polsce wciąż brak przepisów regulujących sytuację sygnalistów. Pojawią się one na kanwie uchwalonej przez Parlamentu Europejski i Radę dyrektywy [3].

Może warto zatem w toku przygotowywania ustawy implementującej unijne przepisy rozważyć wprowadzenie nagród dla sygnalistów?

[1] Indeks Percepcji Korupcji, Transparency International, 2018

[2] Whistleblower reward programmes, Transparency International, 2018.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

 

Helena Zielińska

Helena Zielińska


helena.zielinska@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Popieram coś takiego 🙂

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *