W prestiżowym corocznym raporcie z badania Corruption Perceptions Index 2020 przeprowadzanym przez Transparency International, Polska zajmuje 45. miejsce na 180 krajów objętych badaniem, w tym 19. miejsce wśród krajów europejskich. Badanie klasyfikuje kraje według poziomów postrzegania korupcji w sektorze publicznym.

W tegorocznym badaniu Polska otrzymała 56 punktów na 100 możliwych, co jest spadkiem o dwa punkty w porównaniu do roku poprzedniego i jednocześnie najgorszym wynikiem od 2012 roku. Dla porównania średnia wśród krajów Unii Europejskiej i Europy Zachodniej to 66 punktów. Nasze CPI spada systematycznie od 2016 roku (łącznie o 8 punktów), co doprowadziło do umieszczenia Polski w niechlubnym zestawieniu krajów wymagających obserwacji razem z Białorusią, Serbią, Maltą, Marokiem, Peru czy Zambią. Autorzy raportu wskazują też, że w Polsce wykorzystuje się kryzys związany z pandemią COVID-19 do celów politycznych, podważania demokracji, praw człowieka i wysiłków antykorupcyjnych.

Najlepiej ocenionymi państwami na świecie niezmiennie pozostają Dania i Nowa Zelandia (88 punktów), z kolei najbardziej skorumpowane kraje to Somalia i Sudan Południowy (12 punktów). Inne wysoko ocenione państwa to m.in. Finlandia, Singapur, Szwecja i Szwajcaria (86 punktów) oraz Norwegia (84 punkty). Najbardziej skorumpowanymi krajami Unii Europejskiej są natomiast Rumunia, Węgry i Bułgaria (44 punkty). W porównaniu z rokiem poprzednim największym przyrostem może pochwalić się Grecja, która zanotowało wzrost aż o 14 punktów i obecnie ma ich 50. Z kolei indeks Białorusi spadł o 7 oczek do poziomu 47 punktów i jest to jednocześnie największy spadek odnotowany w badaniu.

Z compliacowego punktu widzenia coroczny raport Transperency International stanowi rzetelne źródło wspomagające ocenę ryzyka współpracy z kontrahentami z często egzotycznych krajów świata. Weryfikacja kontrahentów przez organizację to jeden z najważniejszych czynników mitygujących ryzyko narażenia się na nieprawidłowości, a Corruption Perceptions Index pozwala ocenić m.in. jakość działania organów nadzoru, ogólną etyczność kontaktów z organami publicznymi lub ogólne postrzeganie korupcji w danym kraju. Podpisując umowy rodzące ryzyka korupcyjne, warto mieć świadomość, że postrzeganie korupcji na Ukrainie, Rosji czy Macedonii jest porównywalne z Mali, Pakistanem, Meksykiem czy Egiptem (między 30 a 35 punktów).

Jan Bednarski

Jan Bednarski
Prawnik, Associate

jan.bednarski@dzp.pl

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

komentarze 2

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *