Mamy nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa!

Pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zgodnie z nowymi regulacjami, podmioty prywatne, dla których pracę wykonuje co najmniej 50 osób, będą miały obowiązek wdrożenia systemu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości (whistleblowing). Projekt wymaga stworzenia procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz wyznaczenia osób mających odbierać zgłoszenia. Osobom zgłaszającym należy zapewnić m.in.: poufność zgłoszeń, dostęp do informacji zwrotnych oraz ochronę przed działaniami odwetowymi. Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Na wdrożenie procedur mamy dodatkowy miesiąc. W sumie wiec ustawodawca dał przedsiębiorcom aż 3 miesiące na przygotowanie się.

Co nowego jest w projekcie?

Aktualny projekt m.in.:

  • poszerza zakres osób, którym musimy zapewnić możliwość zgłaszania naruszeń prawa,
  • określa, które przepisy ustawy należy stosować, rozszerzając zakres przedmiotowy zgłoszeń,
  • zmienia zakres informacji jakie muszą znajdować się w procedurze zgłoszeń,
  • określa zasady przyjmowania zgłoszeń ustnych,
  • zmienia długość przechowywania danych w rejestrze zgłoszeń,
  • uściśla definicję organów publicznych, do których nasi pracownicy mogą zgłaszać naruszenia prawa z pominięciem procedury wewnętrznej.

Co mi grozi za złamanie przepisów?

Nowy projekt ustawy na nowo podchodzi też do sankcji, które grożą pracownikom i pracodawcom za złamanie przepisów ustawy. Choć proponowane kary są mniejsze, to wciąż przewidziane są w nim kary pozbawienia wolności. W szczególności stosując działania odwetowe musimy liczyć się z karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Za naruszenie poufności grozi nam rok pozbawienia wolności, a za niewdrożenie procedury wewnętrznej – kara grzywny.

W czym możemy pomóc?

Nasz wyspecjalizowany zespół compliance doradza kompleksowo w zakresie whistleblowing. Wspieramy naszych klientów m.in. w zakresie:

  • aktualizacji lub stworzenia procedury zgłoszeń oraz w przeprowadzeniu szkoleń,
  • ekspresowego wdrożenia systemu zgłaszania – również w oparciu o autorską platformę zgłoszeń ZGŁASZAM.TO
  • bieżącego doradztwa dotyczącego napływających zgłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu!

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Julia Besz

Julia Besz


julia.besz@dzp.pl

Jan Bednarski

Jan Bednarski
Prawnik, Associate

jan.bednarski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *