Potwierdzony wzrost cyberprzestępczości w następstwie Covid-19

Wszyscy to przewidywali, każdy się tego spodziewał. Teraz opublikowano również obserwacje pochodzące
z różnych środowisk branżowych, z których wynika, że światowa pandemia powoduje znaczący wzrost nieprawidłowości oraz przyczynia się do rozwoju cyberprzestępczości.

Specjaliści z branży oceny ryzyka braku zgodności na całym świecie zgodnie przyznawali,
że wraz z rozwojem pandemii wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu nieprawidłowości.
Teraz jednak wpływ globalnej pandemii na walkę z nieprawidłowościami, w tym cyberprzestępczością, został potwierdzony na łamach raportu Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pt. Fraud in the wake of Covid-19: Benchmarking Report.

W celu zbadania w jaki sposób ryzyko różnego rodzaju nieprawidłowości zmieniło się w obecnej rzeczywistości od maja 2020 r. oraz jakie są przewidywania do maja 2021 r.  ACFE przeprowadziło wśród członków stowarzyszenia serię ankiet. Aż 68% respondentów wskazało, że doświadczyło lub zaobserwowało wzrost poziomu nieprawidłowości w swoich organizacjach.

Wykazano również, że w związku z pandemią największe ryzyko stanowi oszustwo cybernetyczne,
które polega zwłaszcza na: włamaniu do biznesowej poczty e-mail, hakowaniu, udostępnianiu oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania. Aż 81% respondentów zauważyło w swoich organizacjach wzrost liczby takich ataków, a 93% spodziewa się ich wzrostu w ciągu najbliższych
12 miesięcy. Przestępczość tego rodzaju przybiera również formę:

  1. oszustw popełnianych w e-commerce – wyróżniono m.in. nieprawdziwe przedstawienie produktów przez sprzedawców i zawyżanie cen produktów,
  2. oszustw związanych z płatnościami – najczęściej wskazywano wyłudzenie numerów kart kredytowych i oszustwa w zakresie płatności mobilnych,
  3. kradzieży tożsamości.

Innymi najczęściej wskazywanymi nieprawidłowościami, które wystąpiły od maja 2020 r. są oszustwa związane z opieką zdrowotną, działalnością ubezpieczeniową i bankowością. Respondenci zaobserwowali również wzrost przestępczości korupcyjnej.

Prawie wszyscy respondenci badania przewidują dalszy ogólny wzrost identyfikowanych nieprawidłowości do maja 2021 r., a ponad połowa z nich przewiduje znaczny wzrost.

Konieczność dostosowania systemów compliance

W świetle powyższych zagrożeń, kluczowym jest dostosowanie wewnętrznych działań i zabezpieczeń
w organizacji do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględnienie w wewnętrznych systemach zachowania zgodności metod przeciwdziałania cyberprzestępczości, a także podnoszenie świadomości pracowników
w zakresie ochrony danych poufnych oraz zasad prawidłowej komunikacji zdalnej.

 

 

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Klaudia Sałdan

Klaudia Sałdan
Paralegal

klaudia.saldan@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *