Przedstawiamy kolejnych Partnerów raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

Niedawno ujawniliśmy pierwszych Partnerów naszego raportu „Bariery ESG w Polsce…”, który będzie miał swoją premierę pod koniec listopada. Dziś przedstawiamy kolejnych i dzielimy się ich przemyśleniami na temat aktywności w obszarze ESG. To następne firmy, obok LPP, Solaris oraz Veolii, które w raporcie podzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

TORF Corporation

W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój to nie tylko modne hasło, ale obowiązujący styl życia. Troska o środowisko jest jednym z naszych wspólnych, priorytetowych celów – wszyscy odpowiadamy za jego realizację. W Torf Corporation staramy się być „Naturalnie Najlepsi”. Robimy dużo, ale wierzymy, że można jeszcze więcej. Mamy jasno określone cele i jesteśmy wytrwali. Działając w ramach przyjętej „Zielonej Polityki”, na najbliższe lata założyliśmy konkretne aktywności mające prowadzić nas w kierunku neutralności klimatycznej. Działania ESG stają się obligatoryjną częścią prowadzonego biznesu, naturalnie stając się jego integralną częścią wraz z coraz bardziej angażującym procesem raportowania. Równe zasady w tym zakresie, jedno podejście zarówno do działań z zakresu zarządzania, ochrony środowiska jak i spraw społecznych pozwoli na unifikację oraz wspólne zrozumienie inwestorom, klientom i naszym konsumentom co do trafności przyjętego przez nas kierunku.

Anna Derucka, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu

 

JLL

JLL to globalna korporacja o globalnym zasięgu, a co za tym idzie – globalnej odpowiedzialności. JLL zobowiązało się na całym świecie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Doskonale znamy wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami. Chętnie zabierzemy Cię w podróż „net zero”, dzieląc się ogromnym doświadczeniem, jakie posiadamy. Z powodzeniem dostarczyliśmy naszym klientom na całym świecie ponad 5000 projektów redukcji emisji. Będziemy zaszczyceni, mogąc być Twoim partnerem w obszarze ESG w osiąganiu niestandardowych celów.

Dominik Januszewski, Head of Strategic Consulting

 

BGK

Ujawnienia w zakresie ryzyk ESG stanowią dla instytucji impuls do rozwoju. Wpłyną zarówno na nakreślanie strategii jak i określenie własnej pozycji wobec tych ryzyk. Będzie to miało szczególne znaczenie przy ocenie ryzyka związanego z zieloną transformacją, czyli ryzyka przejścia, jak i bezpośredniego ryzyka powodowanego przez zmiany klimatu czyli ryzyka fizycznego. Publikowane dane będą stanowiły istotne informacje dla inwestorów w zakresie odporności instytucji na zmiany klimatyczne oraz jej działań w zakresie mitygacji czy adaptacji do zmian klimatycznych.

Zakres obowiązkowych ujawnień ryzyka ESG przez banki jest szeroki. Jest to dowód, jak ważny jest sektor bankowy we wprowadzaniu Europejskiego Zielonego Ładu – można powiedzieć, że jesteśmy forpocztą/w awangardzie tych przemian. Zielona transformacja przyspiesza i wszyscy, a banki w szczególności, muszą do tego tempa się dostosować.

Olgierd Borzęcki, Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego

 

Strategia BGK na lata 2021-2025 stanowi ramy biznesowego funkcjonowania banku w najbliższych latach i zrównoważony rozwój jest jednym z pięciu jej filarów. Dzięki roli jedynego publicznego banku rozwoju w Polsce skupiamy się nie tylko na budowaniu wartości finansowej, ale przede wszystkim na czynnikach społeczno-gospodarczych i przeciwdziałaniu kryzysom. Chcemy wspierać rozwój społeczno-gospodarczy kraju w taki sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla następnych pokoleń Polaków. Jako instytucja finansowa jesteśmy zobligowani do wdrożenia elementów ESG do naszego modelu biznesowego, poszczególnych polityk wewnętrznych oraz budujemy świadomość zrównoważonego rozwoju wśród naszych pracowników i szeroko pojętych interesariuszy. Jest to obecnie konieczność i oczekiwanie nie tylko międzynarodowych inwestorów, ale także – a może przede wszystkim – oczekiwanie najmłodszego pokolenia Polaków, które jako świadomi konsumenci i pracownicy mają coraz większe wymagania wobec pracodawców, producentów i usługodawców. Tak jak pandemia przyśpieszyła wiele zmian technologicznych, tak jestem przekonany, że nowe wymogi wobec przedsiębiorstw wymuszą pozytywne zmiany w podejściu do środowiska naturalnego, ale również do kapitału społecznego, na którym jako instytucja skupiamy się najbardziej. Ważne jest jednakże, aby w działaniach regulacyjnych rozumieć, że transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju nie robimy dla raportów i ujawnień, a są one tylko narzędziem i jako takie powinny być proste i dostępne dla wszystkich firm, także tych niebędących korporacjami.

Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

Co dalej?

Premiera raportu odbędzie się pod koniec listopada. Już wkrótce podzielimy się konkretną datą publikacji i szczegółami.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *