Regulacja

Prawo do adwokata

Prawo do adwokata

Trwają prace nad ustawą wdrażającą dyrektywę unijną zapewniającą dostęp do adwokata podejrzanemu i oskarżonemu na każdym etapie postępowania karnego. Termin implementacji upłynął w listopadzie. Jak projektowane zmiany wpłyną na sytuację stron postępowania karnego?

25 lat za fałszywe faktury?

25 lat za fałszywe faktury?

Sejm przyjął projekt ustawy penalizującej przestępstwa podatkowe. Za niektóre z nich, Kodeks karny będzie przewidywał nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Projekt trafi teraz na posiedzenie senatu.

Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Szybki dostęp do rachunku dla organów ścigania

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Po raz pierwszy wszystkie rachunki związane z przechowywaniem środków płatniczych znajdą się w centralnym zbiorze dostępnym dla organów ścigania. Zwiększy to zdecydowanie szybkość w pozyskiwaniu informacji o składnikach majątkowych.

Compliance w 2017 r.

Compliance w 2017 r.

Nadchodzący rok 2017 będzie obfitował w wiele zmian, które będą mocno związane z tematyką compliance. Zmienią się przepisy z wielu różnych dziedzin prawa. Część z nich przyniesie organizacjom korzyści, a inne stworzą nowe zagrożenia. Jaki będzie miało to wpływ na już wdrożone systemy compliance? Co to będą za zmiany?

Zgłoś korupcję i uniknij odpowiedzialności – nakłania CBA.  Czy zawsze można uniknąć odpowiedzialności za korupcję?

Zgłoś korupcję i uniknij odpowiedzialności – nakłania CBA. Czy zawsze można uniknąć odpowiedzialności za korupcję?

Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z prowadzoną ostatnio sprawą dotyczącą przyjęcia korzyści majątkowych (przy organizacji w 2014 roku imprezy masowej na Stadionie Narodowym), na swojej stronie internetowej, nakłania do skorzystania z klauzuli niekaralności.
Wyjaśnimy dla Państwa, kiedy można skorzystać z takiej procedury i jakie są warunki.

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach  – zmiany w ustawie o rachunkowości

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach – zmiany w ustawie o rachunkowości

W nowych przepisach o rachunkowości pojawi się obowiązek ujawniania w sprawozdaniach (od 1 stycznia 2017 r.) dodatkowych informacji niefinansowych. Podmioty z katalogu dużych jednostek zaufania publicznego, będą musiały podawać informacje dotyczące stosowania polityk w odniesieniu m.in. do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu.