RPO w obronie sygnalisty w służbie zdrowia

Dnia 23 października 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos w sprawie zakończenia współpracy
z dr. Pawłem Grzesiowskim i konieczności ochrony sygnalistów ujawniających naruszenia w interesie publicznym. RPO stwierdził, że doktor Grzesiowski działał jako sygnalista i korzystał z konstytucyjnej wolności słowa.

Wydane dnia 23 października oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sygnalistów ujawniających naruszenia w interesie publicznym dotyczy sprawy dr Pawła Grzesiowskiego – eksperta
w dziedzinie zdrowia publicznego, który w następstwie krytyki sposobu walki z pandemią stracił pracę
w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (dalej: CMKP).

CMKP zajmuje się prowadzeniem, programowaniem i organizacją kształcenia podyplomowego osób
z wyższym wykształceniem w służbie zdrowia oraz jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia. W czasie pandemii Dr Grzesiowski, współpracujący od wielu lat w CKMP, wygłosił w mediach
i na portalu społecznościowym swoją opinię, m.in. o tym, iż nowa ustawa covidowa nie tworzy nowych mechanizmów wzmocnienia struktury opieki zdrowotnej oraz opowiedział o rozmowie z lekarzem,
który nie mógł znaleźć dla chorego na Covid-19 miejsca w szpitalu, choć jego stan był bardzo ciężki.

Jak wynika z doniesień medialnych, decyzja o nieprzedłużeniu współpracy była tłumaczona publiczną krytyką sposobu, w jaki rząd walczy z epidemią.

RPO podkreślił, że dr Grzesiowski informując o potencjalnie niebezpiecznych warunkach pracy działał jako sygnalista, w związku z czym jego wypowiedzi powinny zostać objęte szerszą ochroną. RPO zwrócił również uwagę, że w czasach powszechnego zagrożenia społeczeństwa powinny chronić sygnalistów, czyli tych, którzy pierwsi zauważają problem i nie boją się o nim mówić. Ponadto, RPO wskazał również,
że dr Grzesiowski zamieszczając swoje wypowiedzi na portalu społecznościowym korzystał
z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa.

Zdaniem RPO, rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali w sytuacji epidemii powinny być udostępnianie społeczeństwu, a w szczególności odpowiednim organom państwa, natomiast ograniczanie wypowiedzi pracownikom-sygnalistom poprzez stosowanie wobec nich sankcji w postaci nieprzedłużania kontraktów prowadzić może do naruszenia obowiązujących standardów.

RPO poprosił szefa Centrum, prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta o udzielenie informacji
o dotychczasowej formie zatrudnienia oraz o przyczynach decyzji zakończenia współpracy
z dr Grzesiowskim.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Klaudia Sałdan

Klaudia Sałdan


klaudia.saldan@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *