Wsparcie zachowania zgodności w czasie pandemii przez Bank Światowy

Bank Światowy walczy z korupcją już od ponad dwudziestu lat, jednak wyzwania powstałe wskutek światowej pandemii spowodowały, że Bank zdecydował się podjąć dodatkowe działania w tym zakresie. Bank deklaruje pomoc finansową zrzeszonym krajom, monitorując wydatkowanie przyznanych środków
oraz zachęca do zachowania zgodności.

Podczas pandemii Bank Światowy (the World Bank) uruchomił nowe inicjatywy antykorupcyjne, które mają odzwierciedlać aktualne wyzwania zrzeszonych krajów związane z pandemią oraz z uwzględnieniem nowych możliwości, oferowanych m.in. przez nowe technologie. Bank zwraca uwagę, że na świecie rośnie obecnie skupienie na zachowaniu zgodności z normami i standardami wewnętrznymi. W pandemii Bank podejmuje także szereg dodatkowych działań wspierających zachowanie płynności finansowej i zgodności zrzeszonych krajów. Działania Banku to m.in.:

  • Wsparcie finansowe krajów

Bank deklaruje, że udostępni 160 miliardów dolarów finansowania przez najbliższe 15 miesięcy aby wzmocnić reakcję na pandemię, szczególnie w zakresie zdrowia, sytuacji gospodarczej i społecznej krajów – w tym ponad 50 miliardów dolarów pochodzących ze środków International Development Association,
w formie preferencyjnych grantów. Udzielając wsparcia, Bank nakłada na siebie wysokie standardy przejrzystości – wszystkie dotychczasowe polityki antykorupcyjne Banku pozostają w mocy, a dodatkowo wszystkie nowe kontrakty finansowe z Bankiem są od teraz publicznie dostępne w Internecie.

  • Pomoc przy weryfikacji dostawców

Bank Światowy pomaga również rządom państw uzyskać dostęp do wiarygodnych dostawców w celu pozyskania pilnie potrzebnego sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych – poprzez wsparcie
w zakresie outsourcingu logistyki, znaczące analizy rynku, benchmarking cen, due diligence dostawców oraz wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem i realizacji kontraktów
.

  • Zachęta do transparentności działań rządu

Zespoły Banku Światowego zachęcają rządy państw do transparentności, m.in. poprzez publikowanie
w Internecie raportów finansowych, audytowych i operacyjnych oraz informowanie o oczekiwanych korzyściach za pośrednictwem mediów
, w tym mediów społecznościowych, jednocześnie udostępniając kluczowe informacje w lokalnych jednostkach nadzorujących ochronę zdrowia. W tym zakresie Bank udziela pomocy rządom ponad 30 krajów w przyjęciu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Jak informuje Bank, transparentność powinna przejawiać się także poprzez konsultacje lokalne
i otwarty dostęp do informacji dla obywateli, a także mechanizm umożliwiający obywatelom zgłaszanie skarg.

  • Zapobieganie korupcji w Banku

Wreszcie, Bank Światowy pomaga zapobiegać oszustwom i korupcji w operacjach, które finansuje, prowadząc ocenę ryzyka i wprowadzając środki ograniczające ryzyko. Bank zapewnia, że przyznawane fundusze są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zespoły Banku nadzorują podejmowane projekty i kontrakty, a w przypadku pojawienia się problemów wprowadzają dodatkowe kontrole i środki ograniczające ryzyko. W przypadku podejrzenia oszustwa i korupcji pracownicy Banku mają obowiązek zgłosić takie obawy.

Bank Światowy walczy również z korupcją nakładając sankcje administracyjne wobec firm lub osób,
które dopuszczały się oszustw, korupcji, przymusu, zmowy lub utrudniania w związku z działaniami finansowanymi przez Bank Światowy.  The Integrity Vicepresidency (INT), niezależna jednostka w Banku Światowym, bada zarzuty i nakłada sankcje za sankcjonowane praktyki w działalności finansowanej przez Bank, również w przypadku, gdy pracownicy Banku mogą być zamieszani w takie przewinienie. Bank udostępnia platformę internetową do zgłaszania podejrzeń oraz w przypadku wystąpienia oszustw i korupcji w projektach Banku. Bank analizuje otrzymane skargi i w oparciu o nie usprawnia zapobieganie korupcji
w przyszłości, a jeśli okaże się, że prawo kraju członkowskiego mogło zostać naruszone – przekazuje swoje ustalenia odpowiednim organom krajowym.

 

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Klaudia Sałdan

Klaudia Sałdan
Paralegal

klaudia.saldan@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *