Prawnoautorska ochrona rezultatów działalności intelektualnej człowieka obejmujących wytwory sztucznej inteligencji

Określony wytwór, aby być przedmiotem ochrony na podstawie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Mając na względzie, że do takiej działalności, co do zasady, zdolny jest wyłącznie człowiek, przeważnie odmawia się objęcia ochroną prawa autorskiego wytworów sztucznej inteligencji (SI). Jednak wydaje się, że problematyka ochrony wytworów SI na gruncie prawa autorskiego stanowi zagadnienie bardziej złożone, które nie sprowadza się wyłącznie do oceny rezultatów działalności SI, jako takich, z perspektywy możliwości spełnienia przez nie przesłanek ochrony prawnoautorskiej. W szerokiej dyskusji nad zagadnieniem ochrony wytworów SI w świetle prawa autorskiego znacznie mniej uwagi poświęca się problematyce przypadków granicznych, kiedy to przedmiotem oceny nie jest tylko wytwór SI per se, lecz również wytwór będący elementem większej całości, która będąc jednocześnie rezultatem działalności intelektualnej człowieka, może pretendować do ochrony prawnoatorskiej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem problem kwalifikacji tych przypadków, gdzie dany rezultat jest efektem twórczej i indywidualnej działalności człowieka oraz aktywności SI.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu pt. „Prawnoautorska ochrona rezultatów działalności intelektualnej człowieka obejmujących wytwory sztucznej inteligencji”, autorstwa ekspertów z Praktyki IP&TMT: dr Aleksandry Auleytner, Partnera i szefowej Praktyki oraz dr. Marcina Stępnia, Associate. W przedmiotowym artykule, autorzy dokonali wnikliwej analizy aspektów ochrony niematerialnych rezultatów działalności człowieka, obejmujących wytwory SI, z perspektywy przepisów prawa autorskiego.

Artykuł opublikowany został w dodatku specjalnym Monitora Prawniczego nr 20/2020 pt. „Prawo Nowych Technologii”, pod red. Xawerego Konarskiego, będącym efektem działań Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, którego członkami są prawnicy z Praktyki IP&TMT DZP. W ramach niniejszego dodatku specjalnego publikowane są artykuły poświęcone aktualnym problemom prawnym, dotyczącym m.in. ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego, innowacjom, Internetu czy mediom.

Aktualne wydanie ww. dodatku poprzedzone zostało II Konferencją Prawa Nowych Technologii, podczas której dr Aleksandra Auleytner była moderatorką panelu „Nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2020/21″, w trakcie którego swoje prelekcje wygłosili Maciej Kubiak, Partner w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Karol Laskowski, Partner w kancelarii Dentons, profesor Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Magdalena Piech, Dyrektor działu spraw regulacyjnych w Allegro.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowym artykułem, który opublikowany został na łamach Monitora Prawniczego w dodatku specjalnym zatytułowanym „Prawo Nowych Technologii” pod red. Xawerego Konarskiego (MoP nr 20/2020). Wśród autorów niniejszego wydania znaleźli się również m.in. dr Gabriela Bar, Zbigniew Drzewiecki, Xawery Konarski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Maciej Kubiak, Karol Laskowski, Ireneusz Piecuch, dr hab. Grzegorz Sibiga, Agnieszka Wachowska oraz Agnieszka Wiercińska-Krużewska.

dr Aleksandra Auleytner

dr Aleksandra Auleytner
Radca Prawny, Partner

aleksandra.auleytner@dzp.pl

Marcin Stępień

Marcin Stępień
Associate

marcin.stepien@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *