Dr Aleksandra Auleytner

Partner

+48 22 557 76 85     aleksandra.auleytner@dzp.pl
 • Specjalizuje się w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce.
 • Doradza spółkom z branży technologicznej, w szczególności w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom odzieży i żywności, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.
 • Uczestniczy w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz w projektach e-health.
 • Doradza w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej.
 • Specjalizuje się w wybranych aspektach prawa UE zajmując się zagadnieniami pomocy publicznej, w tym przepisów regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
 • Doradza przy projektach finansowanych ze środków pomocy regionalnej oraz na rzecz spółek korzystających z pomocy na restrukturyzację.
 • Doradza przy projektach infrastrukturalnych związanych z pozyskiwaniem środków publicznych w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności spółkom z branży kolejowej, lotniczej i transportu miejskiego oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Ministerstwu Infrastruktury.
 • Jest współautorem Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.
 • Jest arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Członkini Scientific Committee European Privacy Association (EPA).
 • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP