Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

IP&TMT

Obok marki, cennym składnikiem majątku każdego przedsiębiorstwa jest informacja, której techniczne możliwości magazynowania, przesyłania oraz wykorzystywania wciąż się rozwijają. Podobnie jak niełatwa jest ekspansja na rynku bez dbania o rozwój i ochronę marki, tak prowadzenie większości przedsiębiorstw wydaje się trudne bez oparcia w technologiach informatycznych. Powstaje więc potrzeba ujęcia w ramy prawne powyższych procesów przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnego ryzyka.

W kancelarii Domański Zakrzewski Palinka od wielu lat działa zespół doświadczonych ekspertów, którzy doradzają w dziedzinach związanych z prawami na dobrach niematerialnych. Pomagamy klientom stworzyć lub wykorzystać już istniejące konstrukcje prawne tak, aby jak najpełniej zrealizowali swoje założenia biznesowe. Ekspertyzy Praktyki IP&TMT opierają się na znajomości rynku oraz wieloletnim doświadczeniu w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych oraz prawa ochrony baz danych. Naszymi klientami są właściciele rozpoznawalnych znaków towarowych, przedsiębiorcy, których prawa na dobrach niematerialnych wymagają dla ich ochrony i stałego monitoringu rynku.

Wspieramy naszych klientów także w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych uwzględniających rynek Unii Europejskiej, pośrednicząc m.in. zastrzeganiu patentów europejskich, wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w rejestracjach praw w postępowaniach międzynarodowych – patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, świadectw pochodzenia.

Przekrój zainteresowań Praktyki IP&TMT przekłada się na tematykę wpisów na prowadzonym przez nas IP Law blogu.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP