Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

IP&TMT

Obok marki, cennym składnikiem majątku każdego przedsiębiorstwa jest informacja, której techniczne możliwości magazynowania, przesyłania oraz wykorzystywania wciąż się rozwijają. Podobnie jak niełatwa jest ekspansja na rynku bez dbania o rozwój i ochronę marki, tak prowadzenie większości przedsiębiorstw wydaje się trudne bez oparcia w technologiach informatycznych. Powstaje więc potrzeba ujęcia w ramy prawne powyższych procesów przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnego ryzyka.

W kancelarii Domański Zakrzewski Palinka od wielu lat działa zespół doświadczonych ekspertów, którzy doradzają w dziedzinach związanych z prawami na dobrach niematerialnych. Pomagamy klientom stworzyć lub wykorzystać już istniejące konstrukcje prawne tak, aby jak najpełniej zrealizowali swoje założenia biznesowe. Ekspertyzy Praktyki IP&TMT opierają się na znajomości rynku oraz wieloletnim doświadczeniu w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych oraz prawa ochrony baz danych. Naszymi klientami są właściciele rozpoznawalnych znaków towarowych, przedsiębiorcy, których prawa na dobrach niematerialnych wymagają dla ich ochrony i stałego monitoringu rynku.

Wspieramy naszych klientów także w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych uwzględniających rynek Unii Europejskiej, pośrednicząc m.in. zastrzeganiu patentów europejskich, wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w rejestracjach praw w postępowaniach międzynarodowych – patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, świadectw pochodzenia.

Przekrój zainteresowań Praktyki IP&TMT przekłada się na tematykę wpisów na prowadzonym przez nas IP Law blogu.

artykuły powiązane

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą o KSC. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne.

Konferencja | 31.05.2019 Podczas spotkania temat "Ustawa o KSC - komentarz praktyczny" przedstawi Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Rok RODO i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Konferencja | 24.05.2019 Wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową zapraszamy na spotkanie grupy roboczej ds. telekomunikacji, mediów i technologii.

cały tekst

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Konferencja | 15.05.2019 15 maja 2019 odbędzie się konferencja, podczas której Aleksandra Auleytner omówi temat: "Zagadnienia cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - aspekty prawne".

cały tekst

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Aktualność | 25.04.2019 Wśród 38 członków założycieli Stowarzyszenia znaleźli się prawnicy DZP - Aleksandra Auleytner i Wojciech Dziomdziora. Statutowymi celami działania SPNT ma być promocja wiedzy o prawie nowych technologii.

cały tekst

Robot na ławie oskarżonych

Publikacja | 18.04.2019 W wywiadzie dla Wysokich Obcasów Aleksandra Auleytner, Partner i Szef Praktyki IP&TMT, komentuje jak prawo i regulacje dotyczące technologii pozwolą uporządkować to, co niesie przyszłość.

cały tekst

DZP doradza Kiwa Inspecta Holding Polska przy transakcji nabycia Agro Quality Support Polska

DZP doradza | 16.04.2019 Doradztwo DZP obejmowało kompleksową obsługę prawno-podatkową transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz finalizowanie zakupu.

cały tekst

3rd International Conference on Protection of Intellectual Property Rights

Konferencja | 11.04.2019 Dr Aleksandra Auleytner will speak on the protection of non-traditional trademarks in EUIPO and the recent developments in that area.

cały tekst

Wojciech Dziomdziora członkiem Rady PIIT

Aktualność | 02.04.2019 29 marca odbyło się XXIX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które dokonało wyboru Władz Izby na nową kadencję 2019-2021.

cały tekst

Data Center Trends

Konferencja | 28.03.2019 28.03 w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której z tematem: "Bezpieczeństwo data center w obliczu dyrektywy NIS" wystąpi Jakub Kubalski.

cały tekst

"Szyte na miarę" rozwiązania dla branży fashion

Konferencja | 27.03.2019 27 marca w Łodzi odbędzie się konferencja, na której nie zabraknie tematów dotyczących: e-commerce, mediów społecznościowych, marketingu, mody, trendów a nawet logistyki i grafiki.

cały tekst

Food Blogger Fest

Konferencja | 23.03.2019 Podczas konferencji, z tematem: "Prawnicze mise-en-place. Jak bezpiecznie korzystać z treści, wizerunków i zawierać umowy w działalności blogerów" wystąpi Marcin Stępień.

cały tekst

Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej 2

Konferencja | 20.03.2019 Jest to kolejna edycja konferencji mającej na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej.

cały tekst

Expertise session - Gdańsk

Konferencja | 07.03.2019 Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez firmę Atos wspólnie z Snow Software i naszą kancelarią, które będzie dotyczyć zagadnień związanych z zarządzaniem licencjami oprogramowania w dużych przedsiębiorstwach.

cały tekst

Ochrona patentowa wynalazków w obszarze sztucznej inteligencji

Publikacja | 25.02.2019 Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją mogą stanowić przedmiot ochrony patentowej, a ochrona ta jest coraz bardziej atrakcyjna dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjną w tym obszarze.

cały tekst

Infrastruktura Polska i Budownictwo

Konferencja | 20.02.2019 20 lutego zapraszamy na jubileuszową X edycję konferencji. Jest to spotkanie liderów branży o wyjątkowej renomie na rynku, które co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora.

cały tekst

50 mln euro kary nałożonej na Google'a nie powinno szokować

Publikacja | 23.01.2019 Wojciech Dziomdziora: RODO w dużej mierze powstało jako odpowiedź na potrzebę ochrony danych przez największych administratorów

cały tekst

Expertise session

Konferencja | 22.01.2019 22 stycznia razem z Atos i Micro Focus zapraszamy na spotkanie na temat zagadnień związanych z kontrolą dostępu i zarządzaniem tożsamością cyfrową w organizacji.

cały tekst

VI International Forum for the Promotion of Legal Services

Konferencja | 13.12.2018 We would like to invite you to VI International Forum which will take place in Kiev, on 13-14 December.

cały tekst

Expertise session

Konferencja | 11.12.2018 11 grudnia razem z Atos i Snow Software zapraszamy na śniadanie biznesowe na temat optymalizacji oprogramowania komputerowego.

cały tekst

Roszczenie informacyjne przewidziane w prawie własności przemysłowej było nadużywane

Publikacja | 11.12.2018 Wywiad w Dzienniku Gazeta Prawna przeprowadzony z Aleksandrą Auleytner.

cały tekst

Premiera raportu "Blockchain w Polsce. Możliwości i zastosowania"

Aktualność | 10.12.2018 Premierowy raport opisuje istniejące wdrożenia biznesowe tej technologii w Polsce i został stworzony przez praktyków blockchain. Zawiera m.in. opis biznesowych i prawnych aspektów technologii blockchain oraz praktyczne wskazówki dla decydentów.

cały tekst

Bezpieczeństwo na kolei

Konferencja | 10.12.2018 Podczas konferencji Aleksandra Auleytner zaprezentuje temat: "Cyberbezpieczeństwo na kolei po wejściu w życie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa".

cały tekst

Cyberbezpieczeństwo w firmie. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażająca Dyrektywę NIS

Publikacja | 03.12.2018 Konieczność dostosowania się do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie 28 sierpnia 2018 r.

cały tekst

Równość dostępu do sztucznej inteligencji

Publikacja | 03.12.2018 Systemy sztucznej inteligencji są neutralne, jeżeli chodzi o wartości etyczne. Normy prawne i kodeksy etyczne powinny określać warunki i zasady prowadzenia dalszych prac w tym obszarze.

cały tekst

Digital Champions 2018

Konferencja | 22.11.2018 W dniach 22-23 listopada w Warszawie odbędzie się forum, podczas którego zostaną poruszone tematy o najnowszych trendach i wyzwaniach w obszarze cyfrowej transformacji.

cały tekst

Masters and Robots

Konferencja | 13.11.2018 Motywem przewodnim wydarzenia jest transformacja cyfrowa i to, jaki wpływ wywrze na nas w ciągu dziesięciu lat. Podczas konferencji wystąpi Aleksandra Auleytner.

cały tekst

Top Industry Summit

Konferencja | 07.11.2018 7 listopada zapraszamy na konferencję Top Industry Summit, podczas której udział w panelu "Przemysł w dobie robotyki i automatyki" weźmie Aleksandra Auleytner.

cały tekst

Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach - perspektywy inteligentnej specjalizacji

Konferencja | 29.10.2018 29 października odbędzie się konferencja, podczas której Jakub Kubalski będzie mówił o prawach własności intelektualnej w meblarstwie.

cały tekst

Backup&Storage Summit 2018

Konferencja | 25.10.2018 Konferencja poświęcona będzie rzeczowej wymianie informacji między specjalistami w zakresie ciągłości biznesowej, usuwania skutków awarii oraz zarządzania ryzykiem.

cały tekst

II Kongres Innowacji

Konferencja | 11.10.2018 11 października zapraszamy na wydarzenie, podczas którego z tematem "Cyberbezpieczeństwo - nowe regulacje wyzwaniem dla energetyki" wystąpi Aleksandra Auleytner.

cały tekst

VECTOR tworzy innowacyjne rozwiązania z globalnym koncernem medialnym

DZP doradza | 02.10.2018 Celem podjętej przez strony współpracy ma być tworzenie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój technologii i infrastruktury szerokopasmowej.

cały tekst

Aleksandra Auleytner oraz Wojciech Dziomdziora członkami Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencjii

Aktualność | 01.10.2018 Nasi eksperci będzie zajmował się kwestiami prawnymi na styku sztucznej inteligencji a cyberbezpieczeństwa oraz Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w tym pojazdów autonomicznych.

cały tekst

Kongres Alkohole i Napoje

Konferencja | 19.09.2018 Serdecznie zapraszamy na najważniejsze spotkanie branżowe, podczas którego prezentację "Alkohol w Internecie – sprzedaż, komunikacja, działania społecznościowe" wygłosi Tomasz Kubicki.

cały tekst

III Ogólnopolski Kongres Meblarski

Konferencja | 12.09.2018 12 września w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Meblarski: Globalne standardy - Globalna konkurencja, w którym wezmą udział nasi eksperci.

cały tekst

Cyberbezpieczeństwo - kluczowe wyzwania dla samorządu

Publikacja | 07.09.2018 Po długim procesie legislacyjnym została uchwalona ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwo. Jej wdrożenie stawia wiele wyzwań organizacyjnych i regulacyjnych.

cały tekst

Prawo autorskie i sztuczna inteligencja. Treści tworzone przez roboty

Publikacja | 07.09.2018 Samouczące się systemy komputerowe coraz częściej zaskakują rezultatami swoich prac.

cały tekst

Podpisanie umowy na wifi w Pendolino

DZP doradza | 28.08.2018 Nasza Kancelaria reprezentowała PKP IC w negocjacjach umowy na instalację bezprzewodowego internetu w pociągach Pendolino i utrzymanie systemu wifi przez okres pięciu lat.

cały tekst

Bez sankcji nie będzie cyberbezpiecznie

Publikacja | 25.07.2018 Choć lista dostawców usług kluczowych ma być tajna, cyberprzestępcy którzy zechcą zdestabilizować kluczowe systemy teleinformatyczne łatwo ustalą, co ma być celem ich ataku.

cały tekst

Europa nie jest przygotowana na 5G. Za to polska nauczycielka została Bohaterem Europy

Publikacja | 16.07.2018 Wojciech Dziomdziora pisze o dużej stracie ZTE, o rozwiązaniach technicznych pozwalających na dwukierunkowy przesył danych w sieci 5G i o nauczycielce z pasją.

cały tekst

Trzy reżimy ochrony

Publikacja | 27.06.2018 W branży meblarskiej kwestia ochrony wzornictwa przemysłowego jest niebagatelna. Ma ogromny wpływ na renomę przedsiębiorstwa, służy do budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami obrotu.

cały tekst

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy

Konferencja | 26.06.2018 W dniach 26-27 czerwca w Warszawie odbędzie się seminarium, na którym udział w dyskusji panelowej "Cyfryzacja usług publicznych - model wdrażania, efekty" weźmie Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

Publikacja | 15.06.2018 Samorządy terytorialne to skomplikowane organizmy. Administracja samorządowa, wykonując swoje ustawowe zadania, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych.

cały tekst

CyberGov 2018

Konferencja | 07.06.2018 Zapraszamy na IV edycję konferencji CyberGOV – odbędzie się 7 czerwca w Warszawie. Podczas wydarzenia wystąpi Wojciech Dziomdziora. Kluczowym tematem będzie rozwój i doskonalenie systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce

cały tekst

Wojciech Dziomdziora gościem w TVN24 BiS

Publikacja | 24.05.2018 Gościem Roberta Stanilewicza w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS był Wojciech Dziomdziora. Odpowiadał na pytania związane z nowymi przepisami RODO.

cały tekst

Komputery artyści i autonomiczne ciężarówki ze Szwecji

Publikacja | 11.05.2018 Wojciech Dziomdziora pisze o komputerach artystach, szwedzkiej konkurentce Tesli i o tym jak Trump może przyczynić się do powstania nowego systemu operacyjnego na komórki.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Economic Security Forum ECONSEC 2018

Konferencja | 15.03.2018 15 marca zapraszamy do udziału w III edycji Economic Security Forum ECONSEC 2018. Temat przewodni Forum brzmi: "Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń".

cały tekst

Aktualne problemy prawa własności intelektualnej

Konferencja | 07.03.2018 7 marca zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową, która ma na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej.

cały tekst

Pierwsza książkowa publikacja Polskiej Agencji Kosmicznej

Publikacja | 05.02.2018 "Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa - Możliwości rozwoju - Pozyskiwanie środków" – kompendium wiedzy na temat funkcjonowania krajowego sektora kosmicznego.

cały tekst

KRRiT uchyla decyzję w sprawie kary dla TVN

DZP doradza | 11.01.2018 Po zapoznaniu się ze stanowiskami strony społecznej, Przewodniczący KRRiT uchylił decyzję z 11 grudnia 2017 r. w sprawie TVN nakładającą na nadawcę niemal 1,5 mln PLN kary.

cały tekst

Czy robot może ponieść odpowiedzialność karną?

Publikacja | 11.12.2017 Robotyka, sys. autonomiczne i sztuczna inteligencja stwarzają szereg wyzwań prawnych i etycznych. Opracowanie ram prawnych i kodeksów etycznych to zadanie, przed którym stoją prawodawcy.

cały tekst

Na RODO warto patrzeć jak na szansę, a nie irytujący obowiązek

Publikacja | 21.11.2017 Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych może, zwłaszcza w początkowym okresie, utrudnić życie polskim przedsiębiorcom. Potrzebują oni wytycznych, jak się do niego przygotować.

cały tekst

Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej

Konferencja | 30.10.2017 30 października zapraszamy do biura DZP na śniadanie biznesowe pt. "Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej", które realizujemy wspólnie z Polską Izbą Kolei.

cały tekst

Jakie korzyści może mieć przedsiębiorca z innowacji

Publikacja | 27.10.2017 Działalność B+R obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, prowadzone w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Konferencja | 19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

SecureTech Congress, Hotel Sheraton, Warszawa

Konferencja | 17.10.2017 W dniach 17-18 października w Warszawie odbędzie się SecureTech Congress - konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu i ochronie danych osobowych.

cały tekst

RODO w pigułce. Nowe przepisy o ochronie danych - Warszawa

Konferencja | 04.10.2017 4 października zapraszamy do Ambasady Brytyjskiej na warsztaty "RODO w pigułce. Przygotuj się na nowe przepisy o ochronie danych osobowych", które otworzy przedstawiciel Min. Cyfryzacji.

cały tekst

Klient twierdzi, że nie było towaru w paczce. Co na to prawnik?

Publikacja | 29.09.2017 Z rozmowy Marty Bąk z Michałem Kluską dowiesz się jakie zmiany niesie ze sobą RODO, jak powinna przebiegać reklamacja w momencie kiedy klient twierdzi, że w paczce brakuje towaru.

cały tekst

Warsztaty "Nowe Zasady Kontroli GIODO - wyzwania"

Konferencja | 27.09.2017 27-28 września w Sheraton Warsaw Hotel odbędzie się warsztat "Nowe Zasady Kontroli GIODO - wyzwania prawne i organizacyjne". Michał Kluska i Agnieszka Kaczmarek, poprowadzą prelekcję.

cały tekst

Przygotowanie przedsiębiorstwa do RODO - praktyka

Konferencja | 21.09.2017 21 września we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą organizujemy w DZP Śniadanie biznesowe dotyczące przygotowania w praktyce przedsiębiorstwa do RODO.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Działalność R&D w branży gier wideo"

Konferencja | 20.09.2017 20 września zapraszamy do siedziby DZP na spotkanie "Działalność badawczo-rozwojowa w branży gier wideo", przeznaczone dla przedstawicieli firm z branży oprogramowania rozrywkowego.

cały tekst

Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki - współtworzymy nowe studia

Aktualność | 14.09.2017 W listopadzie na Wydziale Zarządzania UW rozpoczną się roczne studia podyplomowe "Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki". To unikalna propozycja, jeśli chodzi o program kształcenia podyplomowego w Polsce.

cały tekst

Dylematy etyczne przy projektowaniu robotów

Publikacja | 14.09.2017 Z uwagi na możliwość szerokiej interakcji sztucznej inteligencji z ludźmi projektowanie robotów i pojazdów autonomicznych rodzi szereg dylematów etycznych w  różnych obszarach. 

cały tekst

Konsekwencje podatkowe korzystania z usług chmurowych

Alert | 08.09.2017 Z cloud computingu korzysta już znaczna część polskich przedsiębiorców. Usługi te stają się coraz bardziej dostępne i często świadczone są przez podmioty zagraniczne (np. Microsoft czy Google).

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programach NCBiR

Konferencja | 31.08.2017 31 sierpnia zapraszamy do siedziby DZP na Śniadanie B+R organizowane przez naszą kancelarię i KIGEIT dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

cały tekst

Ewolucja ochrony danych osobowych w samorządach

Publikacja | 16.08.2017 Od 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane nowe europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o nadchodzących zmianach.

cały tekst

RODO to potężne wyzwanie dla sektora handlu i dystrybucji

Publikacja | 01.08.2017 Nowe europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych będzie miało duży wpływ na sektor handlowy i dystrybucyjny na polskim rynku. Bynajmniej nie chodzi tylko o tych przedsiębiorców.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Publikacja | 28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Czy roboty mogą mieć osobowość prawną?

Publikacja | 28.07.2017 Roboty, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja są częścią rodzącego się Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej. Ich funkcjonowanie stwarza szereg nowych wyzwań prawnych.

cały tekst

Administratorzy systemów IT szukają wsparcia

Publikacja | 27.07.2017 RODO jest wyzwaniem dla całej gospodarki, ale przed firmami branży IT otwiera nowe możliwości biznesowe. Kryją się one w pomocy podmiotom pragnącym sprostać na czas nowym wymaganiom.

cały tekst

Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych wg Michała Kluski

Aktualność | 17.07.2017 31 lipca zostanie wydana 2. część "Vademecum ABI. Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych", której współautorem jest nasz ekspert z zakresu danych osobowych - Michał Kluska.

cały tekst

RODO/GDPR i e-privacy w sektorze e-commerce

Publikacja | 13.07.2017 Zupełnie nie tak dawno przedsiębiorcy mierzyli się z nowym prawem konsumenckim, dostosowując procedury do zmienionej rzeczywistości prawnej. Aktualnie wyzwanie jest jeszcze większe.

cały tekst

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Publikacja | 07.07.2017 Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu zainteresowani są pozyskaniem finansowania badań i prac rozwojowych ze środków publicznych. Tym oczekiwaniom wychodzą naprzeciw programy NCBR.

cały tekst

Pharmaceutical IP and competition law in Poland: overview

Publikacja | 01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including patents, trade marks, competition law, patent licensing, generic entry, abuse of dominance and parallel imports.

cały tekst

Warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session"

Konferencja | 29.06.2017 29 czerwca zapraszamy na warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session", organizowane w ramach projektu DZP Future. Nasi eksperci opowiedzą o kluczowych aspektach prawnych rozwoju biznesu.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Konferencja "Digital & IT Security" w Warszawie

Konferencja | 19.06.2017 19-20 czerwca zapraszamy na "Digital & IT Security. Bezpieczeństwo cyfrowe w perspektywie nowych zmian prawnych". W spotkaniu wezmą udział Bartosz Marcinkowski i Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Branża FMCG: rok na wdrożenie przepisów dot. danych osobowych

Publikacja | 02.06.2017 Od 25 maja 2018 będzie stosowane nowe europejskie rozporządzenie („RODO”). Nie ma już chyba na rynku przedsiębiorcy, który nie słyszałby o nadchodzących zmianach.

cały tekst

Can US provide a higher standard of data protection than EU?

Publikacja | 24.05.2017 The view established in EU Member States assumes that the level of personal data protection in EU Member States (and the EU as such) is much higher than that provided by the US legal system.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "RODO - z perspektywy prawnika in-house"

Konferencja | 16.05.2017 16 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "RODO - z perspektywy prawnika in-house". W siedzibie kancelarii DZP spotkają się z Państwem nasi eksperci na co dzień zajmujący się ochroną danych osobowych.

cały tekst

Europa szykuje rewolucyjne zmiany w prawie dla dronów

Publikacja | 16.05.2017 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego poddała konsultacjom społecznym projekt dokumentu pt "Wprowadzenie ram regulacyjnych dot. posługiwania się dronami".

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorców

Publikacja | 16.05.2017 Zgodnie z zaprezentowanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego danymi w 2017 r. agencja wykonawcza – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie dysponowała kwotą 5,5 mld złotych.

cały tekst

Gry hazardowe istotne również dla sklepów

Publikacja | 30.04.2017 Z początkiem kwietnia weszła w życie znowelizowana ustawa o grach hazardowych. Jej zapisy dotyczą nie tylko firm z branży hazardowej, ale także tych, które organizują loterie promocyjne.

cały tekst

Wojciech Dziomdziora - Abonament od radia w aucie

Publikacja | 18.04.2017 Wojciech Dziodziora, który był gościem Anny Wojdy w programie #RZECZoPRAWIE, opowiadał o pomyśle opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przez właścicieli aut.

cały tekst

Szkolenie "RODO. Wymogi, sankcje, case study"

Konferencja | 11.04.2017 11 kwietnia odbędzie się szkolenie pt. "Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych. Wymogi, sankcje, case study - jak przygotować firmę do ważnych zmian?" organizowane przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Konferencja RIBA Forum 2017 w Warszawie

Konferencja | 06.04.2017 W dniach 6-7 kwietnia odbędzie się RIBA Forum 2017, poświęcona zmianom, które dotyczą ochrony danych. Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć naszych ekspertów!

cały tekst

III Forum Nowoczesnej Produkcji w Warszawie

Konferencja | 05.04.2017 W dniach 5-6 kwietnia odbędzie się III Forum Nowoczesnej Produkcji, którego jesteśmy Partnerem. Aktywnie wezmą w nim udział dr Małgorzata Wilińska oraz dr Aleksandra Auleytner.

cały tekst

Ranking kancelarii regulacyjnych z 5 wyróżnieniami dla DZP

Aktualność | 24.03.2017 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017. Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została wyróżnia w 5 spośród 6 kategorii.

cały tekst

Warsztaty "RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej"

Konferencja | 21.03.2017 21 marca w Warszawie odbędą się warsztaty prawne "RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych". Szkolenie poprowadzą Michał Kluska i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programie InnoNeuroPharm

Konferencja | 20.03.2017 W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorowym programie InnoNeuroPharm, 20 marca zapraszamy na śniadanie organizowane przez Dział B+R.

cały tekst

"Bezpieczeństwo danych klienta w instytucjach finansowych"

Konferencja | 20.03.2017 W dniach 20-21 marca odbędą się warsztaty pt. "Bezpieczeństwo danych klienta w instytucjach finansowych w świetle nowych regulacji". W wydarzeniu weźmie udział Michał Kluska.

cały tekst

Chambers Global 2017 wyróżnia DZP

Aktualność | 16.03.2017 Z przyjemnością informujemy, że w rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Economic Security Forum ECONSEC 2017

Konferencja | 16.03.2017 16 marca odbędzie się Economic Security Forum ECONSEC 2017 pt. "Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyberzagrożeń". W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Firmy stawiają na innowacje, ale robią błędy w reg. konkursowych

Publikacja | 10.03.2017 Innowacyjna firma – to bardzo popularne hasło. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na organizację konkursów i programów, których celem jest wyłonienie innowacyjnych projektów.

cały tekst

Szkolenie "Jak przygotować się do RODO?"

Konferencja | 23.02.2017 23 lutego zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest przekazanie informacji i wskazówek jak, krok po kroku, przygotować przedsiębiorstwo na nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych.

cały tekst

Warsztaty "Systemy transakcyjne w świetle Dyrektywy PSDII"

Konferencja | 15.02.2017 W dniach 15-16 lutego odbędą się warsztaty pt. "Systemy transakcyjne w świetle Dyrektywy PSDII", w których udział weźmie Michał Kluska, Associate w Praktyce IP&TMT.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Publikacja | 29.01.2017 Jednym z celów strategii Europa 2020 jest osiągnięcie poziomu inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równą 3 proc. PKB Unii Europejskiej. Inwestować ma przede wszystkim sektor prywatny.

cały tekst

Spotkanie "E-commerce na śniadanie"

Konferencja | 26.01.2017 Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu "e-commerce na śniadanie", które odbędzie się 26 stycznia w warszawskiej siedzibie naszej kancelarii (Rondo ONZ 1, piętro 21).

cały tekst

Badanie rynku dronów w Polsce 2016 - wnioski i rekomendacje

Aktualność | 18.01.2017 Polecamy raport Instytutu Mikromakro pt. "Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci". Autorami artykułu "Drony jako część Przemysłu 4.0." są Aleksandra Auleytner i Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

Konferencja | 11.01.2017 W dniach 11-12 stycznia serdecznie zapraszamy Państwa na XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego jesteśmy Partnerem.

cały tekst

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact

Aktualność | 20.12.2016 Zostalismy uczestnikiem inicjatywy UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

cały tekst

ABI zniknie z przedsiębiorstwa, pojawi się inspektor

Publikacja | 20.12.2016 Mimo że pozornie czasu jest jeszcze dużo, to ze względu na ilość i znaczenie zmian, wielu przedsiębiorców już rozpoczęło proces przygotowywania się do nowych regulacji.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

DZP doradza | 19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

DZP doradza | 12.12.2016 Reprezentowaliśmy PKP Intercity w sporze dot. zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity 42,3 mln EUR z odsetkami.

cały tekst

Webinarium "Zmiany wprowadzone przez RODO"

Konferencja | 08.12.2016 8 grudnia zapraszamy Państwa na pierwsze webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych poświęcone zmianom wprowadzanym przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych.

cały tekst

Kancelaria DZP na Kongresie 590 w Rzeszowie

Konferencja | 17.11.2016 W dniach 17-18 listopada odbędzie się Kongres 590. Idea wydarzenia jest spójna z wizją państwa, którego bogactwo ma być powiększane w oparciu o własne zasoby, ludzkie i naturalne.

cały tekst

Konferencja "Next Generation" w Poznaniu

Konferencja | 20.10.2016 W dniach 20-21 października zapraszamy na konferencję Next Generation poświęconą zmianom międzygeneracyjnym wśród polskich firm prywatnych. Jesteśmy Partnerem wydarzenia.

cały tekst

Śniadanie biznesowe Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 20.10.2016 20 października zapraszamy do dyskusji nt. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz ulg podatkowych i rozliczeń VAT w komercjalizacji i w programach NCBiR.

cały tekst

Konferencja "Security Breakfast" - cykl śniadań

Konferencja | 23.09.2016 Zapraszamy Państwa na konferencję Security Breakfast poświęconą tematyce bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania zgodnością. Prelekcję wygłosi Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Grupa Robocza ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0

Aktualność | 21.09.2016 Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT DZP, został wybrany Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0, powołanej przy Ministerstwie Rozwoju.

cały tekst

Konferencja "Rynek usług pocztowych w Polsce i Europie"

Konferencja | 14.09.2016 14 września odbędzie się XII edycja konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce i Europie". W ramach wydarzenia wystąpi nasz ekspert, Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Międzynarodowe Targi FURNICA i SoFab w Poznaniu

Konferencja | 13.09.2016 W dniach 13-16 września zapraszamy Państwa na Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, w których aktywny udział weźmie Jakub Kubalski.

cały tekst

35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Konferencja | 12.09.2016 W dniach 12-16 września odbędzie się 35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. W spotkaniu udział weźmie Małgorzata Wilińska, Szef Działu B+R.

cały tekst

Kolejne śniadanie Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 08.09.2016 8 września zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zamówienia publiczne w komercjalizacji oraz w programach NCBiR". 

cały tekst

Cyberbezpieczeństwo: rząd musi uwzględnić również głos firm

Publikacja | 07.07.2016 Nie można mówić o przygotowaniu strategii cyberbezpieczeństwa i przepisów, które by jej dotyczyły, bez współpracy administracji państwowej z przedsiębiorcami.

cały tekst

Konferencja "Digital Investigation" w Warszawie

Konferencja | 06.07.2016 6 lipca zapraszamy Państwa na konferencję "Digital Investigation", której jesteśmy partnerem. W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Dziomdziora, ekspert od informatyki śledczej.

cały tekst

Kompleksowo chronimy wrażliwe dane firmy

Aktualność | 09.06.2016 Wraz z firmą Atos stworzylismy unikalną na polskim rynku ofertę ochrony przed cyberzagrożeniami. Doświadczenie Atos zostało uzupełnione o wsparcie prawne na każdym etapie incydentu.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Jak ustrzec się przed cyberatakiem?"

Konferencja | 07.06.2016 Zapraszamy członków zarządów i rad nadzorczych na spotkanie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście cyber-zagrożeń.

cały tekst

Pokazać na targach design bez rejestracji to błąd

Publikacja | 24.05.2016 W takim przypadku przedsiębiorcę może ratować ulga w nowości. Jednak i wówczas trzeba spełnić określone warunki i zmieścić się w 12-miesięcznym terminie od ujawnienia wzoru

cały tekst

Polska firma IT kupiona przez amerykańskiego giganta

DZP doradza | 17.05.2016 Amerykański SeaChange International Inc., kupił DCC Labs, projektującą rozwiązania dla telewizji cyfrowej i internetowej. Doradzaliśmy DCC Labs oraz właścicielom spółki na wszystkich etapach transakcji.

cały tekst

Konferencja "Rynek Paczek 2016" w Warszawie

Konferencja | 16.05.2016 16 maja odbędzie się konferencja "Rynek Paczek 2016", dedykowana branży kurierskiej i paczkowej, a także sektorowi e-commerce. W wydarzeniu weźmie udział Jakub Kubalski.

cały tekst

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Publikacja | 16.05.2016 2016 wciąż obfituje w zmiany w zakresie przepisów dot. ochrony praw własności intelektualnej. Istotne nowości to przepisy zw. z ochroną patentów, wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych.

cały tekst

Małgorzata Wilińska pokieruje nowym działem w DZP

Aktualność | 05.05.2016 Z początkiem maja w ramach Praktyki IP&TMT utworzyliśmy Dział Badań i Rozwoju. Dołączyli do nas dr Małgorzata Wilińska, która została Szefem Działu B&R, oraz Łukasz Górecki.

cały tekst

Przedsiębiorca będzie sam monitorował znaki towarowe

Publikacja | 05.04.2016 15 kwietnia 2016 r. zmieni się sposób uzyskiwania ochrony na polskie znaki towarowe. Tego dnia wchodzi w życie ustawa z 11 września 2015 r. zmieniająca ustawę – Prawo własności przemysłowej.

cały tekst

Perspektywy finansowania projektów B+R

Konferencja | 22.03.2016 Już 22 marca zapraszamy na spotkanie z prawem własności intelektualnej i nowych technologii. Prelekcje poprowadzą Aleksandra Auleytner, Małgorzata Darowska i Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Konferencja "IT Security Trends" w Warszawie

Konferencja | 16.03.2016 16 marca odbędzie się IT Security Trends. W trakcie spotkania Wojciech Dziomdziora wygłosi prelekcję pt. "Bezpieczeństwo IT - Bezpieczeństwo prawne - Bezpieczeństwo biznesu".

cały tekst

Konferencja "Best in Cloud 2016"w Warszawie

Konferencja | 15.03.2016 15 marca odbędzie się konferencja"Best in Cloud 2016" poświęcona rozwiązaniom chmurowym. Podczas wydarzenia prelekcję nt. danych w chmurze wygłosi Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Workflow & Document Management Trends

Konferencja | 23.02.2016 23 lutego odbędzie się konferencja Workflow & Document Management Trends. W trakcie spotkania Monika Gebel poprowadzi prelekcję nt. prawnych aspektów obiegu dokumentów.

cały tekst

Ochrona praw autorskich w dysertacji Aleksandry Auleytner

Aktualność | 12.01.2016 Nakładem C.H. Beck ukazała się praca doktorska Aleksandry Auleytner pt. "Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE".

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

DZP doradza | 18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

DZP z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską

DZP doradza | 30.11.2015 Reprezentowaliśmy KP w sporze z grupą Żywiec SA, która wcześniej uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

cały tekst

Usługi chmurowe prawnie regulowane

Publikacja | 20.11.2015 Przedstawiamy naszą publikację "Prawne aspekty usług chmurowych". W formie krótkiego opracowania pokazujemy, jak wiele aspektów regulacyjnych wiąże się z nieustającym rozwojem usług chmurowych.

cały tekst

China IP Magazine: sytuacja na światowym rynku medialnym

Aktualność | 11.09.2015 Wydawnictwo Hurrymedia opublikowało 12. edycję "International IP Law Firms", w której znalazł się rozdział "IP Overview of Poland". O polskim rynku medialnym pisali Aleksandra Auleytner i Jakub Kubalski.

cały tekst

Sfinalizowaliśmy kolejne przejęcie dla Bauer Media

DZP doradza | 13.08.2015 Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% udziałów w Mediasoft Polska sp. z o.o., spółce działającej pod nazwą Grupa eBroker, która dołączy do Grupy Interia.pl.

cały tekst

Bauer Media przejmuje największą porównywarkę ubezpieczeniową

DZP doradza | 03.08.2015 Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% akcji spółki Rankomat.pl SA - właściciela największej w Polsce porównywarki specjalizującej się w ubezpieczeniach samochodowych.

cały tekst

DZP summary: IP Overview of Poland

Publikacja | 30.07.2015 Recent developments in IP field in Poland: The year 2014 marked a year of not-so-little change in terms of legal requirements towards marketing in general and online game marketing in particular.

cały tekst

Diagnoza stanu polskich mediów – Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce

Aktualność | 16.07.2015 W lipcu ukazał się raport pt. "Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020". Liderem projektu i redaktorem naczelnym był Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020

Publikacja | 01.07.2015 Rynek medialny podlega bardzo dynamicznym przemianom – przede wszystkim zmienia się technologia i praktyki jej wykorzystywania,  a w ślad za nimi potrzeby oraz oczekiwania odbiorców.

cały tekst

VII Europejski Kongres Gospodarczy

Konferencja | 20.04.2015 W dniach 20-22 kwietnia odbędzie się VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. DZP ponownie zostało partnerem tego wydarzenia.

cały tekst

Wojciech Dziomdziora w Zarządzie PIIT

Aktualność | 16.04.2015 Wojciech Dziomdziora, uznany na rynku ekspert w zakresie mediów, telekomunikacji i nowych technologii, został wybrany do Zarządu Izby Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

cały tekst

Dobre prawo pomoże budować cyfrową Polskę

Publikacja | 04.04.2015 Ustawodawcy powinni w większym stopniu dostrzegać procesy konwergencji rynków i technologii telekomunikacyjnych, informatycznych i medialnych

cały tekst

Wojciech Dziomdziora w Radzie PIIT

Aktualność | 25.03.2015 Podczas 24. Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Wojciech Dziomdziora został powołany do Rady Izby z ramienia firm świadczących usługi doradcze.

cały tekst

Sukces naukowy Aleksandry Auleytner

Aktualność | 20.01.2015 20 stycznia Aleksandra Auleytner obroniła pracę doktorską przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

cały tekst

UZP rekomenduje wzorcowe dokumenty współtworzone przez ekspertów DZP

DZP doradza | 30.12.2014 Urząd Zamówień Publicznych opublikował i zarekomendował na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty dotyczące zamówień publicznych, nad przygotowaniem których pracowali prawnicy DZP.

cały tekst

Umowy dot. treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym

Publikacja | 06.12.2014 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta wdrażająca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

cały tekst

Ochrona danych w telekomunikacji

Publikacja | 05.12.2014 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2014 r., sygn. C-293/12 i C-594/12 (sprawy połączone). Stwierdza się nieważność dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.

cały tekst

Fundacja finansuje zakup systemu informatycznego dla CZD

Aktualność | 11.08.2014 8 sierpnia podpisano umowę na wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego pracę Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego. Tadeusz Piątek kierował pracami zw. z negocjacjami treści umowy.

cały tekst

Pracodawcy nie dbają o prawa majątkowe do utworów

Publikacja | 10.04.2014 Firmy, zdając się na przepis ustawy, nie wpisują do umów o pracę obowiązku tworzenia dzieł. Pozbawiają się tym samym prawa zarządzania nimi i zarabiania na nich.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2014 rekomenduje DZP

Aktualność | 10.04.2014 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Jak co roku, zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Angielskie tłumaczenie Prawa autorskiego i PWP już na rynku

Aktualność | 27.03.2014 Już jest dostępne tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej przygotowane przez ekspertów DZP we współpracy z C.H. Beck.

cały tekst

Wojciech Dziomdziora dołącza do Praktyki IP&TMT

Aktualność | 17.03.2014 17 marca 2014 roku do zespołu kancelarii DZP dołączył Wojciech Dziomdziora, ekspert w zakresie prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji i nowych technologii. 

cały tekst

Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

Publikacja | 15.03.2014 Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym zakłada daleko idące zmiany w obszarze regulacji świadczenia usług telekomunikacyjnych na obszarze Unii Europejskiej.

cały tekst

Gamblifikacja gier komputerowych, społecznościowych – perspektywa prawnika

Publikacja | 11.11.2013 Model biznesowy free-to-play, w którym użytkownicy nie uiszczają wstępnej opłaty za możliwość grania w grę, jest coraz częściej stosowany w grach komputerowych.

cały tekst

Na rynku praw autorskich trudno o prawdziwą konkurencję

Publikacja | 16.04.2013 Sąd Unii Europejskiej nie znalazł dowodów na to, by skupione w CISAC organizacje zarządzające prawami autorskimi się zmówiły. Czy w praktyce wyrok ten oznacza zgodę na monopol danej organizacji na danym terenie?

cały tekst

Doradzajmy ubezpieczycielom przy przetwarzaniu w chmurze

Aktualność | 28.02.2013 W ramach Praktyki IP&TMT utworzyliśmy zespół oferujący doradztwo w zakresie usług cloud computing, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ubezpieczeniowego.

cały tekst

Raport "Cloud computing w ubezpieczeniach"

Aktualność | 12.02.2013 12 lutego na konferencji zorganizowanej przez PIU, odbyła się premiera publikacji "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowanej przez DZP dla Izby.

cały tekst

Korzystne zmiany dla abonentów

Publikacja | 17.01.2013 Skróci się maksymalny czas obowiązywania umów, pojawi się możliwość zawarcia ich także online, a serwisy internetowe będą musiały zapytać, zanim zaczną pobierać pliki cookies na temat użytkownika

cały tekst

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej

Publikacja | 15.01.2013 Prezentujemy Państwu nasza najnowszą publikację "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowany dla Polskiej Izby Ubezpieczeń.

cały tekst

Tadeusz Piątek dołącza do Praktyki IP&TMT

Aktualność | 07.01.2013 7 stycznia do zespołu kancelarii dołączył Tadeusz Piątek. Mec. Piątek jest ekspertem z dziedziny prawa telekomunikacyjnego, mediów i własności intelektualnej. Specjalizuje się także w arbitrażu.

cały tekst

Opłaty za korzystanie z utworów muzycznych i audiowizualnych w obiektach hotelowych

Publikacja | 05.10.2012 Wymagania gości hotelowych wobec standardu i dodatkowych usług świadczonych w hotelach z każdym rokiem są coraz wyższe. Obecnie nie dziwią pytania o dostęp do bezprzewodowego łącza WiFi, sejfu lub o telewizory w pokojach.

cały tekst

Ochrona konsumentów w praktyce w branży hotelarskiej i jej wyłaczenia

Publikacja | 05.10.2012 Prawo od dawna zmaga się z jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości zdefiniowaniem kim jest konsument.

cały tekst

Game Industry Trends 2012

Konferencja | 17.09.2012 W dniach 17-18 września w Warszawie juz po raz drugi odbędzie się konferencja "Game Industry Trends 2012" dotycząca biznesu growego w Polsce i na świecie. Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowani zostaną czołowi gracze rynkowi, najnowsze raporty i badania, trendy oraz zmiany na tym niezwykle dynamicznym rynku. Pierwszego dnia spotkania prezentację pt. "Prawo w grach komputerowych – dane osobowe w MMORPG i grach online, ochrona know how, umowy dystrybucyjne" poprowadzą Aleksandra Auleytner, Szef Praktyki IP&TMT w kancelarii DZP oraz Jakub Kubalski, Junior Associate i Rafał Kłoczko, Junior Associate.

cały tekst

Czym jest rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym?

Publikacja | 30.04.2012 Podstawowym elementem umów o świadczenie usług publicznych, zawieranych w oparciu o rozporządzenie 1370/2007 (dalej: „rozporządzenie” ) i ustawę o transporcie publicznym (dalej: „ustawa” ) jest rekompensata. Czym jest? W jakiej wysokości powinna zostać ustalona? W jakiej formie przekazywana?

cały tekst

Doradztwo dla PLL LOT przy sprzedaży LOT AMS

DZP doradza | 20.03.2012 Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży LOT AMS Sp. z o.o. - spółki zajmującej się serwisowaniem i naprawą samolotów. Wartość transakcji to kwota rzędu kilkuset milionów PLN.

cały tekst

Raisio wzbogaca portfolio swoich produktów

DZP doradza | 20.03.2012 Kancelaria doradzała spółce Raisio przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PPH Sulma Sp. z o.o. ZPCh, producenta makaronów i kasz. Doradztwo obejmowało nie tylko sprzedaż aktywów, ale także prawa do znaków towarowych produktów. Dzięki nabyciu Sulma Sp. z o.o., Raisio kontynuuje strategię powiększania swojego udziału w rynku w Polsce.

cały tekst

Obowiązki ISP w zakresie filtrowania treści w Internecie

Publikacja | 04.03.2012 Przepisy ACTA stanowią próbę połączenia ochrony praw autorskich ze swobodą działalności gospodarczej podmiotów dostarczających treści oraz zagwarantowaniem użytkownikom podstawowych praw, takich jak wolność słowa i ochrona danych osobowych. Pytanie, czy to się uda i czy postanowienia te rzeczywiście wejdą w życie, jest nadal otwarte.

cały tekst

Nadmierna ochrona w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego

Publikacja | 03.03.2012 W dyskusji nad neutralnością i nowymi obowiązkami dostawców usług telekomunikacyjnych należy uwzględnić fakt, iż wypełnianie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa oraz integralności sieci i usług związane jest de facto z zarządzaniem ruchem.

cały tekst

ACTA nie jest taka groźna, rewolucji nie będzie

Publikacja | 31.01.2012 ACTA wpisuje się w trend regulacji przyjmowanych przez państwa wysoko rozwinięte od czasów porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).

cały tekst

Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego

Publikacja | 29.10.2011 Według Komisji Europejskiej szybki Internet ma pomóc Europie wyjść z kryzysu i jest nieodzowny dla wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu. Poszczególne kraje Unii realizują jednak ten program w odmienny sposób. Które rozwiązania są najkorzystniejsze, zgodne z zaleceniami, a które możliwe do wprowadzenia w krótkim czasie i stosunkowo małym kosztem?

cały tekst

International Licensing - Poland

Publikacja | 10.10.2011 The licensor uses a licence to grant the right to use that intellectual property to a third person. The licensee does't become the owner or holder of the right but merely acquires the right to use the intellectual property under the terms of the licence.

cały tekst

Dane osobowe w chmurach

Publikacja | 21.07.2011 Nowa technologia spowodowała kilka istotnych wyłomów w europejskim, a więc i polskim systemie ochrony danych – zwraca uwagę radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

cały tekst

Przystanki i dworce- nowe regulacje prawne

Publikacja | 20.07.2011 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym („Ustawa”) wprowadza nowe regulacje w zakresie utrzymania, zarządzania oraz dostępu do przystanków komunikacyjnych i dworców przez operatorów (podmioty świadczące usługi publiczne w oparciu o umowy o świadczenie usług publicznych) oraz przewoźników (wykonujących usługi na zasadach komercyjnych).

cały tekst

Kiedy przedsiębiorca może dochodzić zapłaty za usługi zrealizowane w internecie

Publikacja | 05.04.2011 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni.

cały tekst

Zatrzymania celne w najnowszym raporcie DZP

Publikacja | 29.11.2010 Prezentujemy "Raport o skali zatrzymań celnych towarów w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w Polsce i w Unii Europejskiej”, którego autorami są prawnicy z Praktyki IP&TMT..

cały tekst

DZP uruchamia kolejny blog prawniczy

Aktualność | 06.09.2010 Na początku września kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog prawniczy - IP Law Blog, który będzie poświęcony prawom własności intelektualnej.  

cały tekst

Aleksandra Auleytner w gronie Partnerów DZP

Aktualność | 01.07.2009 Z przyjemnościa informujemy, że od 1 lipca 2009 roku do grona Partnerów kancelarii Domański Zakrzewski dołączyła mecenas Aleksandra Auleytner, która z kancelarią współpracuje od 2000 roku.

cały tekst