W cieniu zmian Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych, 2 stycznia 2016 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy dotycząca uprawnień rodzicielskich pracowników. O prezydenckim projekcie nowelizacji, który został uchwalony niemal bez poprawek pisaliśmy tutaj.

Poza treścią samych zmian, z punktu widzenia pracodawcy warto wiedzieć, jakie obowiązki ciążą na nim w związku z wejściem w życie nowych przepisów oraz jakie przepisy stosować w poszczególnych okolicznościach.

Po pierwsze, pracodawcy muszą poinformować pracowników w terminie trzech miesięcy o ich nowych uprawnieniach związanych z obowiązkami rodzinnymi, wynikającymi z przepisów prawa pracy oraz z regulacji wewnętrznych. O powyższych uprawnieniach będą musieli być także poinformowani pracownicy rozpoczynający pracę po 1 stycznia 2016 roku.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie w przypadku, gdy pracownik złożył wniosek o uelastycznienie jego czasu pracy w uwagi na względy rodzinne przed 2 stycznia 2016 roku, jeżeli przed tym dniem wniosek pracownika nie został jeszcze przez pracodawcę rozpatrzony.

Przechodząc do kwestii urlopów należy zauważyć, że jeżeli pracownik korzystał w dniu wejścia w życie nowych przepisów z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego, to do tej części urlopu stosować się będzie dotychczasowe przepisy. Wniosek o urlop rodzicielski na nowych zasadach będzie mógł być złożony najpóźniej w dniu kończącym wcześniej udzielony urlop.

Podobnie będzie w przypadku korzystania przez pracownika w dniu 2 stycznia 2016 roku z urlopu wychowawczego, chyba że urlop ten jest wykorzystywany w częściach – wówczas przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie tylko do aktualnie wykorzystywanej części urlopu.

W oparciu o znowelizowane przepisy Minister Pracy rozporządzeniem ma określić treść wniosków dotyczących uprawnień urlopowych oraz dołączanych do tych wniosków dokumentów. Niestety, na dzień dzisiejszy takie rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane. O pojawieniu się odpowiednich przepisów wykonawczych niezwłocznie poinformujemy na naszym blogu.

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski


wojciech.kwiatkowski@dzp.pl

komentarze 2

  1. Dzięki za cenne informacje.

  2. Łabentowicz

    Informacje oczywiście in plus.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *