AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent podpisał właśnie ustawę doszczelniającą Prawo farmaceutyczne. Przepisy sankcjonujące „przejęcie kontroli” zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, w konsekwencji wejścia w życie tzw. „Ada 2.0.” inspekcja farmaceutyczna uzyska uprawnienie do nałożenia kary finansowej w wysokości 5 000 000 zł na podmiot przejmujący kontrolę oraz możliwość cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych (w liczbie niezbędnej do przywrócenia stanu zgodnego z prawem) prowadzonych przez podmiot, nad którym kontrola została przejęta. Przepisy znajdą zastosowanie do przejęcia kontroli, które nastąpiło pod dniu wejścia w życie ustawy, a decyzje o cofnięciu zezwolenia będą wydawane w oparciu o stan z chwili przejęcia kontroli.

W praktyce więc wszystkie transakcje i czynności związane bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne, które swój skutek odniosą dopiero po dniu wejścia w życie ustawy, będą rodziły ryzyko omawianych sankcji. Wobec braku doprecyzowania przepisów niejasne pozostaje nadal, jak samo „przejęcie kontroli” będzie interpretowane przez organy i czy podejmą one zintensyfikowane działania w tym obszarze.

Co istotne, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Polską Agencję Prasową, Prezydent zdecydował się skierować przepisy AdA 2.0. do następczej kontroli ich zgodności z Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego. Szczegóły mają zostać przedstawione, kiedy wniosek zostanie formalnie złożony. Złożenie wniosku nie wpływa jednak na wejście i obowiązywanie ww. przepisów.

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z ustawą – pozostajemy do dyspozycji.

 

Treść przepisów dostępna jest pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/3458_u/$file/3458_u.pdf

Na stronie Prezydenta RP dostępna jest również informacja prasowa w ww. zakresie: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2023/9/8/8aa6978e13dcdceee2931c324401fe6e/Informacja%20prasowa%20-%20KUKE.rtf

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Julia Nowosielska-Łaskawiec

Julia Nowosielska-Łaskawiec
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Patrick Wodecki

Patrick Wodecki
Adwokat, Senior Associate

patrick.wodecki@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *