Strona internetowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wskazuje na żywotne zainteresowanie wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w 13 szpitalach klinicznych w połowie 2009 roku.

Przypomnijmy, że NIK sprawdziła 13 spośród 43 funkcjonujących w Polsce szpitali klinicznych (SPSK). Wiele zastrzeżeń kontrolerów wzbudziła organizacja badań klinicznych przeprowadzanych w SPSK na zlecenie prywatnych firm, głównie farmaceutycznych.

NIK zwróciła także uwagę na poważną dysproporcję między wynagrodzeniem otrzymywanym z tego tytułu przez badaczy (lekarzy ze szpitala prowadzących testy leku lub sprzętu), a przychodami szpitali. Jaskrawy przykład tej dysproporcji miał miejsce np. w Białymstoku, gdzie za objęcie badaniem jednego pacjenta lekarz otrzymywał 2,8 tys. EUR, natomiast szpital tylko 50 EUR, tj. 1,8 proc. tej sumy.

Pokontrolne wnioski NIK, pozwoliły Komisji do Spraw Kontroli Państwowej złożyć postulat przejrzystości zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, jak i samych umów zawieranych między ośrodkiem badawczym a podmiotem finansującym zadania realizowane przez placówkę publiczną. Rola Narodowego Funduszu Zdrowia powinna (zdaniem Komisji) obejmować dogłębną weryfikację rozliczania świadczeń.
Z powyższymi wnioskami Komisja zwróciła się do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o poprawę przepisów dotyczących badań klinicznych i finansowania zakupów medycznych w szpitalach.

Zainteresowanie organów kontrolnych pozwala twierdzić, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się nowych przepisów regulujących współpracę przemysłu farmaceutycznego z publiczną służbą zdrowia. Serwis internetowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazuje natomiast, że CBA ocenia także kontrolę NIK pod kątem możliwości postawienia zarzutów o charakterze korupcyjnym.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *