EFSA nie stwierdziła, że CBD jest niebezpieczne jako żywność, ale z pełną oceną należy jeszcze poczekać.

CBD jako Novel Food. Opinia EFSA

Naukowcy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie mogą obecnie ustalić bezpieczeństwa kannabidiolu (CBD) jako nowej żywności, ze względu na braki w danych naukowych i niepewność co do potencjalnych zagrożeń związanych z przyjmowaniem CBD. Przewodniczący panelu ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych (NDA), prof. Dominique Turck, powiedział: „Zidentyfikowaliśmy kilka zagrożeń związanych z przyjmowaniem CBD i ustaliliśmy, że wiele luk w danych dotyczących tych skutków zdrowotnych wymaga uzupełnienia, zanim te oceny będą mogły być kontynuowane. W tym momencie należy podkreślić, że nie doszliśmy do wniosku, że CBD jest niebezpieczne jako żywność”.

Kannabidiol to substancja, którą można uzyskać z roślin Cannabis sativa L., a także zsyntetyzować chemicznie. Komisja Europejska uważa, że ​​CBD kwalifikuje się jako nowa żywność pod warunkiem, że spełnia warunki prawodawstwa UE dotyczącego nowej żywności. Po złożeniu licznych wniosków dotyczących CBD na mocy rozporządzenia w sprawie nowej żywności Komisja zwróciła się do EFSA o wydanie opinii na temat tego, czy spożywanie CBD jest bezpieczne dla ludzi. EFSA w swoim oświadczeniu podsumowała stan wiedzy na temat bezpieczeństwa konsumpcji CBD i wskazała obszary, w których potrzeba więcej danych.

Według EFSA, wyjaśnienia wymaga m.in. wpływ CBD na wątrobę, przewód pokarmowy, układ hormonalny, układ nerwowy oraz na funkcje psychologiczne. Badania na zwierzętach wykazały znaczny toksyczny wpływ na reprodukcję, co wymaga oceny, w jakim stopniu występuje to ogólnie u ludzi, a zwłaszcza u kobiet w wieku rozrodczym. Biorąc pod uwagę znaczną niepewność i luki w danych, Panel EFSA stwierdził, że ​​obecnie nie można ustalić bezpieczeństwa CBD jako nowej żywności (novel food).

Skutki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić na rynek żywność zawierającą CBD mogą zostać wezwani przez inspekcję sanitarną do przedstawienia dowodów, iż substancja ta była spożywana w znacznym stopniu przed 15 maja 1997 r.

Dotychczas bowiem, Państwowa Inspekcja sanitarna podnosiła, że z informacji dostępnych na stronie Komisji Europejskiej wynika, że istnieją dowody potwierdzające historię stosowania Cannabis sativa L. w celach żywieniowych, jednakże jedynie co do nasion konopi i ich przetworów (np. oleju, mąki, odtłuszczonych nasion). Nasiona konopi oraz ich przetwory nie są jednak źródłem fitokannabinoidów (w tym kannabidiolu) wykorzystywanym na cele przemysłowe. CBD jest pozyskiwane z kwiatostanów i liści, a nie z nasion.

Inspekcji Sanitarnej nie udało się jednak obronić powyższych twierdzeń, bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 lutego 2022 r. (V SA/Wa 5258/21) przyznał rację skarżącej spółce, że rośliny Cannabis sativa L. zawierające kannabinoidy nie są kwalifikowane jako nowa żywność (novel food) w rozumieniu rozporządzenia 2015/2283.

Nawet jeżeli co do możliwości zastosowania w żywności kannabinoidów (CBD/THC) znajdujących się w roślinie Cannabis sativa L. są wątpliwości, to już ekstrakty z rośliny Cannabis sativa L. (chodzi o znaczącą zawartość substancji aktywnej) zawierające kannabinoidy są wprost kwalifikowane jako nowa żywność (novel food) w rozumieniu rozporządzenia 2015/2283, a zgodnie z treścią rozporządzenia jedynie taka nowa żywność, która uzyskała zezwolenie i jest wpisana do unijnego wykazu, może być wprowadzana na rynek Unii jako taka lub stosowana w żywności.

Pomimo, że ostatni wyrok WSA daje możliwości argumentacyjne, to w praktyce wykazanie, że CBD było spożywane w znacznym stopniu przed 15 maja 1997 r. może być utrudnione, zwłaszcza jeżeli chodzi o użycie ekstraktów z rośliny Cannabis sativa L. Przedsiębiorcy, którzy tego nie wykażą, a będą chcieli wprowadzać CBD w żywności legalnie, będą musieli poczekać z tym do momentu uznania CBD za zatwierdzoną nową żywność (novel food). Szybko to jednak nie nastąpi, ponieważ EFSA oczekuje teraz od wnioskodawców przekonujących wyjaśnień oraz brakujących danych.

 

Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski
Prawnik, Associate

Wojciech.Kucharski@dzp.pl

Hanna Bachowska

Hanna Bachowska
Prawnik, Associate

hanna.bachowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *