Franczyza coraz bliżej regulacji

Wraz z końcem kwietnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości pojawiło się zarządzenie powołujące do życia zespół do sprawy franczyzy. Jest to kolejny krok w toczących się od wielu miesięcy dyskusjach na temat potencjalnego uregulowania franczyzy, która jest również szeroko wykorzystywana na rynku aptecznym.

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2022 r.[1] powołał Zespół do spraw franczyzy, który ma zająć się analizą zagadnień związanych z franczyzą i wypracować propozycje legislacyjne w tym zakresie. Oprócz czterech, wyszczególnionych członków zespołu, w jego pracach mogą brać także inne osoby, których wiedza będzie przydatna do realizacji przewidzianych zadań. Zgodnie z założeniami Zarządzenia, zespół powołany został na okres wykonywania zadań, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Ponad roczny termin graniczny sugeruje, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się pierwszych, konkretnych propozycji rozwiązań.

Zagadnienie franczyzy jest zdecydowanie istotne również dla przedsiębiorców aptecznych – umowy franczyzy stanowią bowiem jeden z przedmiotów zainteresowania organów inspekcji farmaceutycznej, a przyjmowana dotychczas interpretacja ich postanowień niekorzystnie wpływa na codzienne funkcjonowanie aptek. We wrześniu ubiegłego roku na temat umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi wypowiedział się sam Główny Inspektor Farmaceutyczny, publikując komunikat, w którym wprost potwierdził ich dopuszczalność na rynku aptecznym (szerzej o komunikacie pisaliśmy na naszym blogu).

Choć niewątpliwie ujednolicenie podejścia organów do franczyzy i jej głównych założeń stanowi pożądany kierunek działań to nie należy zapominać, że franczyza jest z powodzeniem wykorzystywany przez przedsiębiorców działających na wielu rynkach (posiadających swoje cechy specyficzne). W związku z tym kompleksowa regulacja zagadnienia może okazać się wymagająca. Nieuniknione w toku prac będzie także wyważenie interesów stron stosunku franczyzy – franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy.

W związku z powyższym na bieżąco uczestniczymy w kolejnych konsultacjach związanych z projektem oraz przyglądamy się kolejnym etapom prac po stronie ustawodawcy licząc, że wypracowane rozwiązania pozwolą na uwzględnienie interesu wszystkich zainteresowanych stron i doprowadzą do ujednolicenia podejścia do franczyzy, również na rynku aptecznym.

O wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z franczyzą będziemy informować na naszym blogu – zachęcamy do jego obserwowania.

Z pełną treścią zarządzenia mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/76992f18-b326-441d-8056-47c41aff489f

 

 


[1] Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2022 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw Franczyzy, poz. 116 (https://www.gov.pl/attachment/76992f18-b326-441d-8056-47c41aff489f)

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *