GIF wznawia inspekcje planowe

W komunikacie z dnia 28 maja 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny („GIF”) poinformował, że wznawia inspekcje planowe oraz inspekcje na wniosek o wydanie certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania lub Dobrej Praktyki Dystrybucji.

GIF „unieważnił” również komunikat z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania inspekcji w czasie stanu epidemii, wydany w związku z uchylonym już art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (na mocy tego przepisu zawieszone były terminy m.in. w postępowaniach administracyjnych). Zgodnie z poprzednim („unieważnionym”) komunikatem inspekcje planowe miały być zawieszone „w czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego”.

Zakładamy, że GIF będzie aktualizował terminy inspekcji planowych. Jednocześnie GIF nie podał, jakie środki bezpieczeństwa będzie stosował podczas wznawianych działań inspekcyjnych.

Magdalena Świąder

Magdalena Świąder


magdalena.swiader@dzp.pl

Magdalena Wojtkowiak

Magdalena Wojtkowiak
Prawnik, Associate

magdalena.wojtkowiak@dzp.pl

Walery Arnaudow

Walery Arnaudow


walery.arnaudow@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *