Inspekcja farmaceutyczna otwiera się na dostawy leków do domu pacjenta

Szczególne okoliczności, w których się znajdujemy pociągają za sobą szczególne rozwiązania. Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii zmienił całkowicie sposób funkcjonowania życia codziennego czy prowadzenia działalności. Również rynek farmaceutyczny stając na pierwszej linii frontu walki z pandemią został dotknięty nietypowymi zmianami. Jeszcze kilka tygodni temu Inspekcja Farmaceutyczna w swoich wypowiedziach podkreślała, że niemożliwe są dostawy leków na receptę do domów pacjentów. 3 kwietnia nastąpił jednak w tym zakresie przełom. Czy będzie on podstawą do prowadzenia podobnych działań również po zakończeniu epidemii?

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał komunikat dotyczący dostaw produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta. Wprowadzone rozwiązanie dotyczy programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz pacjentów, którzy korzystają z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym. Zgodnie z powyższym hurtownie farmaceutyczne, które współpracują z danym podmiotem leczniczym w ramach zawartych umów dystrybucji, otrzymały zezwolenie na dostarczanie produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta spełniającego kryteria dostawy. Produkty te są uprzednio wydawane z aptek szpitalnych. GIF w wydanym komunikacie podkreśla jednak, że jest to rozwiązanie czasowe. Nie można jednak wykluczyć, że organizacja i działalność w tym zakresie pozwoli używać wskazanych dostaw jako argumentu za ich wprowadzeniem po zakończeniu pandemii. Przepisy bowiem nie uległy w tym zakresie zmianie.

Równolegle  Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny udostępnił procedurę, której zakres i użyteczność dla pacjentów są znacznie większe. Na terenie Małopolski umożliwiono dostawy produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych do domów pacjentów przebywających na kwarantannie domowej. W realizację procedury zaangażowano ośrodki pomocy społecznej (OPS), służby mundurowe oraz wolontariuszy. Każdy pacjent przyjmujący leki regularnie w związku z profilaktyką lub leczeniem chorób przewlekłych może skorzystać z wprowadzonego rozwiązania. Powinien on skontaktować się z lekarzem celem wystawienia e-recepty, a następnie z kierownikiem apteki lub punktu aptecznego, z którym potwierdza swoją tożsamość i wymienia wymagane do realizacji zlecenia dane. Kolejno powinien zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej, w którym kierownik apteki/punktu aptecznego potwierdza, że wskazana osoba faktycznie objęta jest kwarantanną. Kolejno OPS, pracownik służb mundurowych czy wolontariusz dostarczają produkt leczniczy do domu pacjenta.

3 kwietnia ruszył również program dostaw leków ze szpitali do pacjentów z PNO (pierwotnymi niedoborami odporności) koordynowany przez jedną z większych firm farmaceutycznych. We współpracy z ośrodkami leczniczymi prowadzą oni dostawę immunoglobulin do domów pacjentów.

Podjęte działania są odpowiedzią na apele środowiska medycznego oraz komunikaty Ministra Zdrowia z ostatnich tygodni. Na pewno te rozwiązania są znaczącym ułatwieniem, a także obrazem możliwości, które do tej pory pozostawały niewykorzystane.

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *