Ochrona zdrowia

Projekty ustaw zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia

Portal RynekZdrowia.pl opublikował przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu w Ministerstwie Zdrowia projekty ustaw regulujących system opieki zdrowotnej. Dostępne są następujące projekty ustaw: Ustawa o jakości w ochronie zdrowia Ustawa o badaniach klinicznych Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych Ustawa o zdrowiu publicznym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa […]

Reklama off-label a poczta elektroniczna

Jak wynika z doniesień prasowych, jeden z dużych, międzynarodowych koncernów farmaceutycznych reklamował tabletki antykoncepcyjne niezgodnie ze wskazaniami i wprowadzał tym samym w błąd pacjentki/konsumentki w zakresie powstania ryzyka dla zdrowia. Sprawa ma dodatkowo szerszy kontekst, gdyż dotyczy nie tylko prowadzenia tzw. reklamy off-label, ale również zatajania niektórych informacji przed lekarzami […]

Ograniczona konkurencja w przetargach szpitalnych?

Ceny maksymalne, zamiast cen sztywnych – takie podstawowe założenie przyjęte zostało na potrzeby sprzedaży leków do szpitali w Ustawie refundacyjnej. Niedookreśloność rozwiązań przyjętych w nowej regulacji może jednak spowodować znaczne uprzywilejowanie wytwórców kosztem hurtowni farmaceutycznych w staraniach o zamówienia publiczne w zakresie dostawy leków.

Medicalnet.pl: „Prawo pacjenta i obowiązek świadczeniodawcy”

Piotr Pawłowski komentuje dla portalu Medicalnet.pl: Jednym z podstawowych praw pacjenta jest uzyskanie prawa dostępu do dotyczącej go dokumentacji medycznej. Prawo to wynika nie tylko z ustawy o prawach pacjenta, ale również z Konstytucji RP oraz prawodawstwa UE. Obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentom ciąży nie tylko na szpitalach publicznych, ale na […]

Rzeczpospolita: „Sądy nie blokują przekształceń szpitali”

– Teraz przepisy prawa przewidują wyraźnie możliwość przekształcenia publicznego szpitala w spółkę samorządową, a orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii straciło aktualność – mówi Piotr Pawłowski, radca prawny z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Zaznacza jednocześnie, że nadal związki zawodowe będą mogły żądać stwierdzenia nieważności uchwał, na mocy których samorząd miałby […]

„Może zabraknąć pieniędzy dla niektórych lecznic”

Piotr Pawłowski komentuje w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” sytuację zakładów opieki zdrowotnej w kontekście nowej ustawy o działalności leczniczej: – Zakłady opieki zdrowotnej i ich właściciele powinni się jednak pośpieszyć z planowanymi zmianami, bo samorządy, które złożą wniosek tuż przed końcem 2013 r., mogą nie załapać się na dotację. Obowiązuje tu zasada: […]

Aktor zamiast lekarza to wprowadzanie w błąd w reklamie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował wczoraj o nałożeniu na Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. kary w wysokości ponad 80 tys. zł za wskazywanie, „że osoba rekomendująca suplement diety NeoMag Cardio w reklamie telewizyjnej posiada tytuł naukowy profesora i równocześnie jest ekspertem do spraw kondycji serca”. Przykład ten pokazuje, […]

Jednak będzie nowe prawo w badaniach klinicznych?

Dopiero co zaczęła obowiązywać ostatnia nowelizacja Prawa farmaceutycznego dotycząca, między innymi, badań klinicznych a na stronie Ministerstwa Zdrowia podwieszony został najnowszy projekt kolejnej regulacji. Jest to odświeżony projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych z 2009 r.

Nowe instrumenty nadzoru w ramach badań klinicznych

Ostatnia nowelizacja Prawa farmaceutycznego wyposażyła Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w niezwykle surowy instrument nadzorczy. Jeżeli badanie kliniczne będzie prowadzone nieprawidłowo, Prezes Urzędu będzie mógł zakazać używania uzyskanych danych, a w przypadku leku już zarejestrowanego grozi nawet utrata pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.