Jak ograniczyć zakłucia i zranienia w podmiotach leczniczych?

Dnia 13 lutego 2020 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie odbyła się Debata „Zakłucia i zranienia. Jak zwiększyć bezpieczeństwo w podmiotach leczniczych?”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni eksperci z dziedziny, w tym m.in. Pani Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Z ramienia DZP w roli prelegenta wystąpił radca prawny dr Mateusz Mądry, który przedstawił aspekty prawne zjawiska zranień i zakłuć w świetle wyników przygotowanego raportu regulacyjnego pt. „Zapobieganie zranieniom i zakłuciom w podmiotach wykonujących działalność leczniczą aspekty prawne”.

Celem debaty było przybliżenie problemu zranień i zakłuć w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także wymiana informacji, poglądów oraz doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz obowiązujących przepisów prawa. Podczas spotkania podkreślano skalę problemu zranień i zakłuć w systemach ochrony zdrowia. Szacuje się, że co roku w Europie dochodzi do ok. miliona zranień igłami, a tylko w Polsce do ok. 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego. Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zaznaczył jednak, że Polska pod względem liczby zranień i zakłuć plasuje się mniej więcej w połowie listy wśród krajów europejskich.

Według ekspertów konieczne jest usprawnienie procedur w szpitalach związanych ze zranieniem lub zakłuciem, a także dookreślenie kompetencji organów sprawujących nadzór administracyjno-prawny. Głównym postulatem pozostaje jednak stworzenie centralnego, elektronicznego rejestru zranień i zakłuć, który pozwoliłby na monitorowanie bezpieczeństwa personelu medycznego i zwiększył efektywność nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania określonych wyrobów medycznych.

Streszczenie raportu prawnego przygotowanego przez kancelarię DZP znajduje się do pobrania TUTAJ.

Agata Kruczyk-Gonciarz

Agata Kruczyk-Gonciarz


Agata.Kruczyk-Gonciarz@dzp.pl

Mateusz Mądry

Mateusz Mądry


mateusz.madry@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Bezpieczeństwo personelu medycznego będzie ważne w przypadku zbliżającego się koronawirusa.
    Chociaż ok. 37 tys. zranień sygnalizuje problem.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *