Raport „Choroby rzadkie – dostępność terapii: przegląd rozwiązań i rekomendacje dla Polski” pierwsze publiczne przedstawienie założeń i rekomendacji.

W dniu 4 listopada br. rozpocznie się druga edycja Forum Pharma Planet 360o wydarzenia poświęconego wymianie wiedzy oraz doświadczeń w celu rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce.

Wpisując się w założenia ww. wydarzenia przedstawiciele kancelarii DZP, będą brać w nim aktywny celem podniesienia tematyki związanej z dostępnością do terapii pacjentów cierpiących na choroby rzadkie.

W ramach prowadzonej prelekcji, na temat „CHOROBY RZADKIE – REKOMENDACJE DLA POLSKI ZWIĘKSZAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ TERAPII DLA PACJENTÓW”, poruszone zostaną tematy związane z aktualnym podejściem do chorób rzadkich, głównymi problemami, jakie trapie spotykają na drodze do objęcia ich refundacją oraz po raz pierwszy publicznie zostaną przedstawione rekomendacje dla Polski.

Wcześniej założenia raportu zostaną poddane pod dyskusję w ramach przeprowadzonego panelu dyskusyjnego w trakcie, którego adresowane będą problemy z ograniczonym wachlarzem terapii oraz dostępnością do nich dla pacjentów. Mamy głęboką nadzieję, że podczas przedmiotowego panelu dyskusyjnego pojawi się szansa szerokiej dyskusji nad zaproponowanymi w raporcie rozwiązaniami związanymi z finasowaniem ze środków publicznych terapii stosowanych w chorobach rzadkich.

Przedmiotowa prelekcja będzie podsumowaniem kilkumiesięcznych prac kancelarii DZP oraz firmy PEX PharmaSequence nad raportem, które skupiały się na przeglądzie rozwiązań wprowadzonych dla terapii stosowanych w chorobach rzadkich w innych krajach europejskich oraz przeprowadzeniu wywiadów z decydentami i organizacjami związanych z ochroną zdrowia w zakresie możliwości implementacji rozwiązań europejskich w Polsce.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani pogłębieniem informacji, które dotyczą dostępności do terapii stosowanych w chorobach rzadkich, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu dostępnego pod linkiem.

Mamy głęboką nadzieję, że raport będzie początkiem drogi i dyskusji w zakresie poprawy dostępności do terapii stosowanych w chorobach rzadkich.

Kinga Frelas

Kinga Frelas
Prawnik, Associate

kinga.frelas@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *