17 czerwca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uchwalony akt stanowi implementację dyrektywy w sprawie praw konsumentów, którą państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć do 13 czerwca 2014 roku. Dzięki temu nastąpi ujednolicenie praw kupujących oraz obowiązków przedsiębiorców. O zmianach jakie przynosi dyrektywa w sprawie konsumentów pisaliśmy na blogu w kwietniu.

Na etapie procedury legislacyjnej doszło do paru istotnych zmian w porównaniu z  projektem ustawy o prawach konsumenta w pierwotnym brzmieniu. Sejm usunął rozszerzenie aktualnie obowiązującej definicji konsumenta. Dzięki zachowaniu obowiązujących definicji, konsumenci oraz przedsiębiorcy będą mieli możliwość interpretacji przepisów nowej ustawy na podstawie dotychczasowego doświadczenia, a w sytuacji wystąpienia ewentualnych sporów, odnosić się do dotychczasowego dorobku orzeczniczego. Inną ważną zmianą jest rezygnacja z obowiązku podawania przez sprzedawcę numeru telefonu w celach kontaktowych. Dzięki temu firmy działające tylko w Internecie będą mogły ograniczyć się do kanału komunikacyjnego drogą mailową.

W kwestii poprawek zgłoszonych przez Senat należy wyróżnić nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku poinformowania klienta nie tylko o adresie przedsiębiorstwa oraz adresie poczty elektronicznej, ale również o numerach telefonu oraz faksu, jeżeli takie istnieją. Ustawa przed omawianą zmianą zawierała błąd logiczny, który został przez Senat słusznie usunięty.

Dodatkowo, wydłużono okres vacatio legis. Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie po sześciu miesiącach od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP , które miało miejsce 24 czerwca 2014 roku. Oznacza to, że jej przepisy będą obowiązywać uczestników obrotu konsumenckiego od 25 grudnia 2014 roku. I wprawdzie wydłużenie okresu vacatio legis opóźni wdrożenie dyrektywy, co będzie skutkowało bardziej rażącym naruszeniem prawa unijnego przez Polskę, jednakże i tak należy uznać powyższy zabieg za prawidłowy. Dzięki niemu przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na prawidłowe przygotowanie się do nowych regulacji, co zapewni właściwsze stosowanie ustawowych obowiązków.

W tym miejscu warto pochwalić inicjatywę UOKiK, polegającą na przeprowadzeniu jesiennej kampanii informacyjnej, której celem będzie zwiększenie wiedzy adresatów ustawy o prawach konsumenta na temat zmian z niej wynikających.

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *