WIF nakłada kary na sklepy za reklamę leków i wyrobów medycznych

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa farmaceutycznego nie tylko w zakresie działalności reklamowej aptek, ale także supermarketów, sklepów ogólnodostępnych, drogerii i innych miejsc, w których sprzedawane są produkty lecznicze. Zgodnie bowiem z art. 94a ust. 1a prawa farmaceutycznego, zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. W ostatnim czasie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w sklepie, który posiadał w swoim asortymencie leki i wyroby medyczne.

Podczas kontroli stwierdzono, że produkty lecznicze i wyroby medyczne były opatrzone hasłami „NOWOŚĆ”, „NAPREWDĘ NISKIE CENY W (…)”, „Z NASZEJ PROMOCJI! -12%, -16%, -25%” z przekreśloną starą ceną i nową objętą promocją.

WIF uznał powyższe działanie sklepu za naruszenie art. 94a ust. 1a prawa farmaceutycznego, tj. niedozwoloną reklamę placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącą się do produktów leczniczych i wyrobów medycznych i nałożył na sklep karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

W toku postępowania przedstawiciel sklepu twierdził, że wskazanie aktualnej ceny produktu leczniczego i wyrobu medycznego z podaniem jego wcześniejszej ceny (przed obniżką) jest obowiązkiem sklepu wynikającym z przepisów prawa. Ponadto: „Sama obniżka ceny produktu nie może być traktowana jako reklama. Takie działanie należy do normalnych praktyk handlowych i jest korzystne dla konsumentów, a także mieści się w uprawnieniu podmiotu prowadzącego działalność handlową do swobodnego kształtowania oferty”.

WIF nie podzielił ww. argumentów i wskazał w decyzji, że: Wydźwięk całości przekazu wskazuje na zamiar spowodowanie u odbiorcy (nabywcy) woli zakupu oferowanych towarów”.

Zdaniem WIF, swoboda działalności gospodarczej sklepów ogólnodostępnych podlega ograniczeniu w zakresie w jakim dotyczy ona produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jak stwierdził WIF: „Wynika to z faktu, że leki nie są zwykłym towarem rynkowym. Obrót lekami musi być i jest reglamentowany przez państwo z uwagi na ważny interes publiczny, jakim jest konieczność ochrony zdrowia ludzi.”

Jak widać, WIF stosuje zatem równie surowe kryteria oceny reklamy w placówkach obrotu pozaaptecznego, jak i w aptekach ogólnodostępnych.


Źródło:  Decyzja Podkarpackiego WIF z dn. 24 maja 2022 r., znak: FARZ DA.8523.8.2022; https://bip.rzeszow.wif.gov.pl/decyzje/reklama-aptek/decyzje-w-roku-2022/

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Ewelina Maluchnik

Ewelina Maluchnik
Prawnik, Associate

ewelina.maluchnik@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *