Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Napoje spirytusowe są jedną z kategorii środków spożywczych, która podlega szczegółowym regulacjom prawnym w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy. W opinii wielu przedsiębiorców szczegółowość i niejednoznaczność przepisów utrudnia zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Zadania nie ułatwia fakt, że szczególne wymagania zostały określone w różnych aktach prawnych.

Prawo unijne poza ogólnymi wymogami w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (rozporządzenie nr 1169/2011) zobowiązuje przedsiębiorców do zapewnienia zgodności z przepisami, które chronią m.in. nazwy prawne napojów spirytusowych – zastrzeżone dla określonych kategorii albo takie, które mają charakter oznaczeń geograficznych. Najważniejsze wymagania w tym zakresie znajdziemy w rozporządzeniu nr 2019/787 w sprawie napojów spirytusowych. Rozporządzenie to uzupełniają dwa akty wykonawcze dotyczące wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (rozporządzenie nr 2021/1235 i 2021/1236).

Etykieta środka spożywczego jest elementem, który najczęściej podlega kontroli zgodności z przepisami. Z punktu widzenia obowiązujących wymagań wszelkiego rodzaju stwierdzenia odnoszące się do napojów spirytusowych (np. „nektar miodowy”, „advokat”, „z nutą rumu”, „leżakowany w beczce”, „deluxe”, „aromat brandy”) mogą być przedmiotem oceny przez inspekcję jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych. Należy pamiętać, że zależnie od tego czy mamy do czynienia z napojem alkoholowym czy innym środkiem spożywczym to w przepisach określono zasady dotyczące nazewnictwa, w tym stosowania nazw prawnych, wyrażeń złożonych oraz tzw. odniesień do napojów spirytusowych.

Zagadnienie jest na tyle złożone, że w lutym 2022 r., Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące wdrażania niektórych przepisów dotyczących etykietowania. W wytycznych ograniczono się do praktycznego wyjaśnienia przepisów dotyczących etykietowania mających zastosowanie do napojów spirytusowych, w szczególności dotyczących stosowania „nazw prawnych”, „wyrażeń złożonych”, „odniesień”, „mieszanin” i „napojów spirytusowych poddanych kupażowaniu”.

Wytyczne Komisji nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia prawodawstwa ale mają charakter informacyjny, wspierający zarówno przedsiębiorców jak i organy urzędowej kontroli. Dlatego przykłady omówione w wytycznych warto wziąć pod uwagę w procesie projektowania etykiet produktów oraz wszelkich komunikatów marketingowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wytycznych lub wsparciem prawnym w omawianym zakresie prosimy o kontakt: dzp@dzp.pl.

Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski
Prawnik, Associate

Wojciech.Kucharski@dzp.pl

Paweł Mirosz

Paweł Mirosz


Pawel.Mirosz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *